Whirlpools nedlägning- Ett dråpslag

Norrköping drabbades nyligen av en tung företagsnedläggelse. Vitvarutillverkaren Whirlpool lägger ned sin verksamhet i Norrköping och över  300 anställda förlorar sina jobb

Företagsnedläggningen kom plötsligt. De brukar göra det i stora koncerner. De anställda får sin se vardag totalförändrad. Osäkerhet över framtiden och hur man ska få ekonomin och tillvaron att gå ihop. De fackliga organisationerna är naturligtvis både upprörda och arga idag men kan förmodligen inte göra mer än att ordna en bra färd till ett nytt jobb så fort som möjligt. Den svenska modellen, om den finns kvar, är på gott och ont vid en avveckling. Mbl och Las i all ära men har företaget bestämt sig för att fara söderut så är man än så länge chanslösa kapitalets flykt.

Norrköpings befolkning växer och det skapas nya jobb på orten men det är ingen tröst för de som nu förlorar jobben på Whirlpool. Nu måste alla goda krafter samlas ihop, kommun, arbetsförmedling, facket för att göra det bästa med den omställning som står för dörren.

Kommunen agerar

Vid måndagens kommunfullmäktige sammanträde gjordes en presentation över de insatser som Norrköpings kommun nu planerar med anledning av förändringarna vid Whirlpool. Det handlar om aktiviteter inom såväl näringslivs- som utbildningsområdet, samt den viktiga dialogen mellan kommunen och företaget. Självfallet sker omställningsarbetet tillsammans med arbetsförmedlingen lokalt. Alla krafter behövs.

Klimatet försämras

I veckan presenterades Svenskt Näringsliv sin årligt återkommande enkät hur företagarna i landet upplever sin kommuns företagsklimat. Svenskt Näringslivs rankar med enkäten Sveriges 290 kommuner och det är ibland smärtsam läsning för kommunpolitiker som kämpar för tillväxten runt om i Sverige.

För Norrköpings del är enkätresultatet från företagen inte särdeles smickrande. Det har varit en negativ bild i några år trots att konjunkturen har förbättrats. Kommunen har också under ledning av kommunalrådet Evan Anderson och näringslivsansvariga Anne Revland målmedvetet arbetat med att förbättra näringslivsklimatet.