• Thomas Wärfman tillträdde den 1 januari som kyrkoherde för Norrköpings pastorat. Foto: Kajsa Nilsson
  • En gång i månaden kommer han att hålla gudstjänst tillsammans med någon av prästerna runt om i Norrköping. Foto: Kajsa Nilsson

Wärfman tillbaka i stan

Sedan ett par veckor tillbaka är Thomas Wärfman ny kyrkoherde för Norrköpings pastorat. Under de senaste åren har en stor omorganisation ägt rum och senaste sammanslagningen skedde till nyår då de fyra församlingarna bildar ett stort pastorat med 82 000 medlemmar.

I omorganisationen finns enligt Thomas Wärfman många fördelar att hämta, särskilt för det sociala arbetet. Just nu planerar man för ett nytt diakonicentrum där man framför allt kommer att arbeta med att hjälpa personer som befinner sig i utsatt eller ensam situation.

– Vi har inte hittat någon lokal ännu men under 2015 ska vi kunna ha invigning, säger den nytillträdde kyrkoherden.

Prästgöromål

Trots att arbetet med att leda en så stor organisation som Svenska kyrkan i Norrköping är tidskrävande har han siktet inställt på att hinna med en hel del prästuppgifter.

– Jag är ju präst och vill få vara det. Jag vill möta församlingen där den är och kommer tillsammans med präster runt om i staden att leda gudstjänster en gång i månaden. Jag kommer även att tjänstgöra vid begravningar och dop.

På frågan om hjärtefrågor är svaret enkelt.

– Det handlar om gudstjänst eftersom det ytterst är det vi är till för. Nästan alla människor hamnar i kyrkan vid något skede och när en människa kommer till kyrkan ska vi finnas till, slår han fast.

Normalsekulariserad familj

Vägen till att bli präst hittade inte Thomas Wärfman förrän efter några kurser på Uppsala universitet. Han säger sig komma från en normalsekulariserad familj och trodde att han hittat sitt yrke när han tog anställning vid SJ.

– Efter lumpen började jag arbeta på järnvägen. Jag växlade på Ståthöga och sålde biljetter på biljettexpeditionen och trodde nog att jag skulle bli kvar där. Under tonåren funderade jag mycket över livet och började senare läsa filosofi och sedan teologi i Uppsala efter att ha arbetat på järnvägen. Jag hade nån slags idé om att präst kanske skulle vara något och när jag väl började läsa teologi kände jag att jag hamnade rätt, säger han.

Senast han arbetade i Norrköping var det som kyrkoherde i S:t Johannes församling och nu kommer han att leda hela verksamheten. Thomas Wärfman är född och uppvuxen i Norrköping men har sedan prästvigningen 1990 arbetat på flera platser, både i Östergötland och i Stockholm. Nu senast var han verksam som som stiftsdirektor i Stockholm.

 

Faktaruta:

Svenska kyrkan i Norrköping består 23 kyrkor och 82 000 medlemmar.

Omorganisationen har pågått under en längre tid och vid första sammanslagningen bildades Kolmårdens, S:t Johannes, Borgs och S:t Olofs församling församlingar som nu tillsammans bildar ett stort pastorat.

Vikbolandets två församlingar tillhör inte Svenska kyrkan i Norrköping.

Svenska kyrkan i Norrköping har närmare 300 anställda.