• Helene Oscarsson tar paus från dagens workshop och visar upp bredden bland hyresgästerna i klustret. Foto: Patrik Ekström
  • Välkommen till en spirande verksamhet. Foto: Patrik Ekström
  • Ny färdigställs huskropp nummer två. Inflyttning i december. Foto: Patrik Ekström

Vreta Kluster bygger ut

Klustret för gröna näringar, Vreta Kluster, hann inte ens fylla två år innan det var dags att utöka och uppföra ett nytt hus. Helene Oscarsson, koordinator, är själv glatt överraskad över hur snabbt man etablerat sig.

Dagen för vårt besök kunde inte valts bättre då sensommardagen är strålande vacker och på håll kan man se såväl kor och hästar som traktorer som plöjer på fälten.

– I november har vi varit igång i två år och jag måste säga att det verkligen gått fort fram för oss och att vi verkligen satt både begreppet och byggnaden Vreta Kluster på kartan, öppnar Helene Oscarsson när vi fångar henne under ett uppehåll i den workshop om hur man inom huset och klustret, ska kunna samarbeta och göra än mer gemsamt.

55 nya platser

– I det här huset finns det fyra lediga konstorplatser och sedan tillkommer det 55 nya i den byggnad som just nu håller på att färdigställas. Totalt här ute blir det 110 kontorsplatser. I den nya byggnaden kommer det att finnas en aula vilket är mycket efterlängtat. På grund av det stora intresset för den gröna näringen så har vi tvingats att tidigare lägga byggandet av hus nummer två, avslöjar Helene Oscarsson som samtidigt låter förstå att det finns planer och ritningar på ännu en tredje byggnad men när den kommer att börja byggas vill hon varken gissa eller sia om. Klart är dock att håller intresset i sig så står det inte på förrän man sätter spaden i jorden.

Stort intresse grönt intresse

– Att det var ett ganska stort intresse kring de gröna näringarna det visste jag nog men att det skulle gå så här bra och att vi skulle få en sådan start under våra två första år, det kunde jag väl aldrig i min vildaste fantasi drömma om, menar Helene Oscarsson och berättar att bland dagens hyresgäster finner vi Swedbank, Svenska Pig AB och Hushållningssällskapet för att nämna några. I det nya huset skulle det vara bra att få in någon som sysslar med mat i någon form och en veterinär samt någon annan som sysslar med djurhållning, avslutar Helene Oscarsson på Vreta Kluster.