• Åke Rolf, vd för Norrköping science park. Foto: Kajsa Nilsson
  • Under konferensen kom gäster från Österrike, Flandern och Skottland. Foto: Kajsa Nilsson

Visualisering som spetskompetens

Smart specialisering innebär att regioner väljer ut ett begränsat antal kompetensområden och arbetar med dem specifikt. Förra veckan hölls en konferens med utländska regioner på besök för att diskutera strategier och processer för smart specialisering.

För Norrköpings del handlar den smarta specialiseringen om visualisering och regionens representanter Malin Thunborg, Peter Larsson och Åke Rolf presenterade arbetet för gästerna. De gästande regionerna var Skottland, Österrike och Flandern. I dag är fler än 100 regioner i Europa med i S3-plattformen som innebär ett utbyte av erfarenheter kring smart specialisering. Projektet drivs av Institutet för framtidsstudier.

– Hur ska vi få de här kompetensområdena att bidra till att våra företag växer? För oss är det jätteviktigt att se hur vi kan utvecklas, förklarar Norrköping science parks vd Åke Rolf i en fikapaus. Han lyfter fram flera exempel på hur regionen arbetat smart, och nämner Demola East Sweden som ett exempel.

– Företag eller en privatperson kan komma in med en tidig idé och tillsammans med studenter utvecklas idén. Sedan kan företagen köpa tillbaka idén. Ett annat exempel är projektarena IVM, det kör vi tillsammans med Visualiseringscenter C. Vi arbetar med att plocka in spetsiga idéer från näringslivet och förkorta vägen till kommersiell nytta. Det arbetssättet tycker jag att vi kan utveckla.

Svenska samarbeten

Trots att det finns inspiration att hämta från utländska regioner anser han att de bästa samarbetena skapas mellan svenska regioner.

– För oss är det enklast att arbeta med svenska regioner och kluster. EU försöker få till internationella projekt och vissa fonder som går att söka är vidga för regioner som har samarbeten med andra länder, det handlar om EU:s grundtanke om ett fredligt Europa. Men vi har mycket samarbete med Gävle som är duktiga på geografiska informationssystem och positionering, vi står för visualiseringskunskapen. Vi jobbar även ihop med Skövde, de är duktiga på gaming, säger han.