• Vy från parken mot "Kamels" innergård.  Illustration: Arkitektur + Development

Vinnaren utsedd – de får bygga i kvarteret Garvaren

Botrygg och Arkitektur + Development blev vinnarna i markanvisningstävlingen för kvarteret Garvaren med sitt förslag "Kamel".

Under stadsbyggnadsnämndens möte på tisdagen stod det klart att arkitekterna Botrygg och Arkitektur + Development, som står bakom den prisbelönta byggnaden "Katscha" i Industrilandskapet, också får bygga i hörnet av Bredgatan och Garvaregatan.

– Arkitekterna har analyserat platsen på ett fantastiskt sätt, men inte med industrikaraktär till varje pris. De har fångat det industriellt storskaliga, men öppnat upp mot gården på ett fint sätt, bland annat med en vinklad vägg för att öka ljusinsläppet, säger stadsarkitekt Karin Milles Beier som suttit i juryn.

Små justeringar

"Kamel" som främst kommer att innehålla bostäder, har en kakelklädd fasad som tonar från svart längs husgrunden till vitt upp emot taket. Fasaden som vetter mot innergården blir vit.

– Vi kommer att begära en del justeringar i utformningen, bland annat behöver färgerna på fasaden ändras. Svart och vitt blir för stor kontrast till den här miljön, säger Karin Milles Beier.

Byggstart i höst

Totalt 16 förslag skickades in till tävlingen, av dem gick fem vidare. Motiveringen av det vinnande bidraget lyder: "Med en noga bearbetad, platsanknuten arkitektur tar förslaget Kamel förtjänstfullt fasta på Norrköpings huvudsakliga karaktärsdrag i mötet mellan Industrilandskapet och 1800-talets rutnätsstad."

Innan byggstart behöver förslaget bearbetas och bygglovet bli färdigt. Tidigast i höst kan bygget påbörjas.