• Simon Eissa vill stoppa våldet i Hageby med sitt initiativ Rena Hageby från Våldet. Foto: Tina Andersson

Vill stoppa våldet i Hageby

Simon Eissa kom från krigets Irak till Sverige som 22-åring och inledde snabbt en brottslig bana. Nu vill han starta projektet Rena Hageby från våldet och hjälpa stadsdelens unga att välja en annan väg i livet.

Utanförskapet och rotlösheten som nyanländ gjorde honom till ett lätt byte för Norrköpings kriminella, som snart adopterade honom som underhuggare.

– De lockar med pengar och man får ett sammanhang, men det kostar hela tiden mer. Snart är man fast i en ond cirkel som inte går att ta sig ur. Plötsligt stod jag med bara två val i livet – döden eller fängelse, berättar Simon Eissa.

Bytte stad

Den enda vägen ut var att bryta helt med staden. Under 13 år bodde han i Kiruna, men är nu tillbaka i Norrköping där han arbetar som handledare för nyanlända på Herrmods och med 17 år som ungdomsledare i bagaget. Vis av erfarenhet vill han hjälpa Norrköpings unga att undvika samma bana genom sitt initiativ Rena Hageby från våldet. I projektet vill han involvera myndigheter, skolor och organisationer i Hageby, men på sikt hoppas han att arbetet ska kunna användas i fler områden i Norrköping. Målet är att arbeta förebyggande för att förhindra fler att falla in i kriminalitet, men också dem som redan befinner sig där, liksom att stötta dem som utsatts för våld. Målgruppen är främst unga män mellan 12 och 18 år, men man vänder sig till hela familjer.

– Jag har sett så många gå den vägen och det är inte konstigt. Många har upplevt krig och grovt våld, hemska saker. När de kommer hit saknar de både sammanhang och något meningsfullt att göra.

Skapa samverkan

Just nu håller han på att etablera kontakter med skolorna i Hageby, liksom med polisen och idrottsföreningar i stadsdelen. Responsen är positiv. Genom föreläsningar, närvaro och gruppaktiviteter ska problemen belysas och meningsfulla aktiviteter erbjudas. Med sina erfarenheter och sin bakgrund har han själv mycket att bidra med.

– Jag rör mig mycket i centrum och träffar ungdomar som driver runt. De vet vem jag är och vi pratar samma språk, vi kan kommunicera och de lyssnar på mig.

Det är ett omfattande arbete där ett av de specifika målen är att våldets omfattning i Norrköping kartläggs löpande och att behovet av särskilda insatser för våldsutsatta ungdomar, missbruksproblem, annan etnicitet, våld och förtryck inventeras och inordna stöd för alla grupper inom verksamheten.

– Utanförskapet är ett av civilsamhellets största och mest kostsamma problem. Vi är många som vill göra något, säger Simon.