• Bengt Cete är ansvarigt kommunalråd för byggfrågor i Norrköping. Foto: Kajsa Nilsson
  • Kommunalrådet Muharrem Demirok är ansvarig för byggandet i Linköping. Foto: Patrik Ekström

Vilken stad är bäst på bostadsbyggande?

Nu står Norrköpings kommun och Linköpings kommun inför stora utmaningar som på många sätt och vis påminner om varandra i sin karaktär. Städernas, proportionerligt sett, riktigt stora tillväxtfas inträffade under efterkrigstiden och de efterföljande Rekordåren. Men snart är det dags att ta ett nytt språng in i en tillväxtframtid.

1960 och 70-talet var inte några guldår för Norrköping. Den industriella strukturomvandlingen i Sverige slog till extra hårt i Peking. Linköping klarade sig relativt sett lite bättre tack vare Universitet, ett regionsjukhus och en tidig IT start. Linköping växte då om sin storebror Norrköping befolkningsmässigt.

Nu stundar nya tider

Nuläget i tillväxtligan är dock svåranalyserat. En jättelik infrastruktursatsning har förlänats de båda städerna av den borgerliga Alliansen och nu gäller det för stadsplanerare och kommunpolitiker att hänga med i svängarna. Investeringarna har börjat att skönjas i horisonten och när spaden sätts i marken för Ostlänken någon gång 2017 så brakar det loss. En av de frågor som är svårast att hantera för en växande kommun är bostadsbyggandet. Norrköping har de senaste åren hamnat i ett begynnande växtverksläge. Linköping har betydligt längre erfarenhet av försöka att bygga bort en bostadskö och vara fortsatt attraktiv för en ”nettoinflyttande befolkning”. I Linköping har man arbetat effektivt med en marktilldelning som är hanterbar för Byggherrar men ändå uppnår en ”Laglig acceptans”. Nu vill man fortsätta att utveckla den dialogen ytterligare.

Akut byggande

Förra året beslutade man att inrätta en så  kallad byggakut i Norrköping. Avsikten med byggakuten är att underlätta och korta ner den administrativa processen i samband med byggnation av bostäder. Byggherrarna ska kunna ta direktkontakt med någon av de två politiska representanterna Robert Tenselius eller Mårten Arnberg som står för den nyinrättade byggakuten.

Det behövs byggas bostäder i Norrköping man har på kort tid gåt från ett överskott till en bostadsbrist. De allmännyttiga bostadsbolagen har idag inte många lägenheter att erbjuda bostadssökande. Bara de senaste åren har antalet lediga lägenheter i allmännyttan Hyresbostäder i Norrköping sjunkit från fyra till under en procent. Enligt stadsbyggnadskontoret i Norrköping finns det idag 13 olika områden i detaljplanen som skulle gå att bebygga med 1 600 bostäder och kommunen har också en ambition att börja bygga i den inre hamnen, där det finns en potential på cirka 2 000 bostäder. Hur det kommer att gå för Byggakuten är det svårt att sia om men politikerna är påpassade av byggherrar, fastighetsägare och näringsidkare. Ett förslag om ett kommunalt Byggbolag har väckt ont blod i vissa kretsar.

Ett steg före?

Linköping satsar å sin sida på en så kallad Byggdialog som är en ny tjänst riktad mot fastighetsägare och byggherrar för att främja bostadsbyggandet i Linköping. Tjänsten innebär att byggherrar och fastighetsägare med idéer hur fler bostäder kan byggas i Linköping är välkomna att få rådgivning och stöd. Byggdialog erbjuder en smidig ingång till kommunen för att få svar på frågor kring bostadsprojekt.

– Vi vill se att fler bostäder byggs i Linköping. Med den här tjänsten förstärker vi dialogen mellan kommunen och byggherrar kring hur vi gemensamt kan öka bostadsbyggandet. Vi arbetar mot samma mål, och det här är ett sätt för oss att driva projekt framåt och tillsammans utveckla Linköping. Vi arbetar mot samma mål, och det här är ett sätt för oss att driva projekt framåt och tillsammans utveckla Linköping. säger Muharrem Demirok, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Linköping.