• Ellen, Sara och Wilma från Vilbergsskolans elevråd har gett barnens perspektiv på projektet. Foto: Kajsa Nilsson

Vilbergsparken har öppnat för lek

Lekplatsprojekt i Norrköping

Vilbergsparken har under lång tid varit en rätt sliten lekplats i behov av upprustning. I samarbete med Vilbergsskolans elevråd har Norrköpings kommun byggt en lekplats med 100 procent fokus på lek
Vid renoveringen av lekplatsen har man lagt stor vikt vid att tillgängliggöra för alla barn, även om inte hela lekplatsen är rullstolsanpassad. För att underlätta har man anlagt konstgräs och byggt ligg-gungor som även barn som inte kan sitta själva får gunga i. De planterade björkarna är allergivänliga så att även de med pollenbesvär kan leka utan problem.

En av tre

Vilbergsparken är en av tre lekplatser som fått renovering under 2014. Av de tre är den i Vilbergen den mest påkostade lekplatsen, totalkostnaden för kommunen blev 2,7 miljoner av de totalt 5 miljoner kronorna. Glädjen i barnens ansikten går inte att ta miste på, kommunen har förmodligen gjort en utmärkt investering för lek.

– Vi har haft möten med Maja och hon har frågat oss vad vi vill ha. Det mesta av det vi ser i parken är faktiskt våra idéer, berättar Ellen, Sara och Wilma som går i olika klasser på Vilbergsskolan och som representerar elevrådet. Sara berättar att det förut var en rätt öde och skruttig lekplats som nu fått nytt liv i och med renoveringen. Ellen fyller i att det har varit roligt att se hur lekplatsen utvecklats.

Fritidspedagogen Claes Karlsson lyssnar och instämmer i det barnen berättar.

– Det har varit en demokratiprocess och barnen har fått vara delaktiga i utvecklingen. De har stått och utefter staketet och sett hur lekplatsen vuxit fram, säger han.

Proppfull

Lekplatsen är utmärkt rastgård för närliggande Vilbergsskolans elever och kommer antagligen att locka ännu fler barn från hela staden. Parken är proppfull av redskap som bjuder in till lek. Klätterställningar, vattenlek, gungor, linbana och studsmatta är några av beståndsdelarna som tillsammans skapar den nya Vilbergsparken. I anslutning till lekytan har man anlagt grillplats och sittplatser under tak.

Vid invigningen av Vilbergsparken medverkade tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson som hoppas att barnen ska få roligt i sin nya lekplats.