Vikten av oppositionspolitik

Kvartetten i Norrköping har nu styrt kommunen fram till halvtid. Det går inte att säga att man gjort ett dålig jobb. Det går bra för Norrköping och det förvaltas väl av den styrande majoriteten.

När kvartetten bildades för mandatperioden 2015-2018 kan man säga att man inkorporerade en borgerlig oppositionspolitik, en del säger till och med att man kortslöt kritiken från borgerligt håll. detta resonemang var inget man ville höra talas om från den nybildade majoriteten. Istället har det förts fram från flera håll, i kommuner där man blandat politiska färger och skapat så kallade breda majoriteter, att i kommunpolitik är det pragmatism som gäller och inte gamla ideologiska låsningar.

Riks och lokalpolitik

Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Norrköping beslutade hur som helst att ingå ett samarbete, under namnet "Kvartetten". Samarbetet grundar sig förhoppningsvis på en rad sakpolitiska överenskommelser som inte strider allt för mycket mot partiernas partiprogram. Det är definitiv skillnad mellan nationell politik och lokalpolitik men det går att urskilja tydliga skillnader i de olika partiernas kommunala hantering av många lokala frågor och tur är väl det.

I demokratin bryts åsikter

Hyperaktiva kommunalrådet i opposition Sophia Jarl gick i veckan ut med devisen att hon företräder det enda borgerliga partiet i Norrköping och att det därmed innebär ett stort ansvar att axla den fallna borgerliga samarbetsmanteln som fanns tidigare med C, fp och Kd. Jarl menar att politiken i Norrköping behöver komma tillbaka till det som är politikens grunduppdrag. I ett pressmeddelande utvecklar hon sitt partis förslag och alternativ mot den förda politiken. Det är bra. Men i den viktiga frågan om hur och när moderaterna ska samla en majoritet av borgerliga partier i valet 2018 blir hon i  svaret skyldig.