• I samband med Kulturnatten och årsdagen hölls en föreläsning om Vikvolandsbanan. Foto: Madelene Jakobsson

Vikbolandsbanan uppmärksammades

Lördagen den 24 september var det 50 år sedan det allra sista ordinarie persontåget rullade på Vikbolandsbanan. Östergötlands Arkivförbund uppmärksammade även detta under Kulturnatten i Norrköping.

Från Norrköping, via Söderköping och hela vägen till Valdemarsvik gick förut järnvägen som kallades för Vikbolandsbanan. Järnvägen tillkom först till Söderköping och det gjorde den 1893. Strax därefter nådde den även Arkösund och 1906 till Valdemarsvik. Detta gjorde att restiden in till Norrköping minskade något oerhört, därmed hae Vikbolandsbanan varit viktig och haft stor betydelse för framväxandet av stationssamhällen och utvecklingen av näringslivet.

Under den gångna helgen när Kulturnatten arrangerades i Norrköping passade Östergötlands Arkivförbund på att hålla en föreläsning om järnvägen, i och med att det då var på dagen 50 år sedan det senast rullade ett tåg på banan. Föreläsningen hölls av Albin Lindqvist, länsarkivarie på Östergötlands Arkivförbund.