Verktyg för att rekrytera

Mitt Liv AB riktar sig till personer med utländsk bakgrund som vill skapa kontakter till ett eget nätverk i det svenska arbetslivet. Nu går Norrköpings kommun in som partnerorganisation.

Personerna som får hjälp genom Mitt Liv har eftergymnasial utbildning/högre studier och behöver hjälp på traven för att ta sig in i arbetslivet genom att få kontakt med viktga personer i näringslivet.

Utländsk bakgrund

När Norrköping nu går in som partnerorganisation kommer kommunen få tillgång till föreläsningar, forskning, HR-träff och mångfaldsnätverk. En anledning till att Norrköping väljer att gå med är för att kunna uppfylla målet att ”öka antalet chefer med utländsk bakgrund”.

– Vi vill att våra medarbetare speglar hur Norrköping ser ut i stort. I våra verksamheter möter vi ju alla i samhället och då är det en trovärdighetsfråga att vi också har medarbetare från olika länder. Vi vill ha fler medarbetare med utländsk bakgrund, inte minst chefer, säger Margareta Öst från personalkontoret på Norrköpings kommun.

Kommunen kommer i och med detta ställa upp med 6 - 8 personliga mentorer mellan september 2014-juni 2015.