• Konstmuseets Carin Fahlén tycker att verket White Light, av Bjørn Hegardt och Theo Ågren, fångar betraktaren. Foto: Fanny Miles

Vardagstingens konstverk

Norrköpings konstmuseum satsar på street art under Kulturnatten. Under året kommer museets stora verksamhet involvera verk på stan under Helena Scraggs projekt ”Hem längtan - Vardagens ideologi och estetik” som lutar sig mot Ellen Keys idéer och tankar om hemmet.

Projektet samlar trettiotalet konstnärer. Under Kulturnatten bjuder konstmuseet in till två verk, bland annat till konstverket White Light av Bjørn Hegardt och Theo Ågren. Deras verk avtäcks klockan sju i en tillfällig utställningslokal på Olai Kyrkogata.

– Det man ser i verket är vad som finns oss närmast. Utgångspunkten är begreppet White Light, till exempel i nära-döden-upplevelser, säger Carin Fahlén, intendent på Norrköpings konstmuseum.

Köpsamhället kritiseras

Konstverket har plockat upp ting från vardagen. Bord, stolar, böcker och en katt.

–Det finns en konsumtionskritik i verket. Konstnärerna har diskuterat mycket kring hållbarhet och återanvändning vilket ligger i tiden. Jag tycker det är ett oerhört spännande verk som man sugs in i mer och mer, säger Carin Fahlén.

Kvasivetenskap och konkretism

Konstnärerna själva menar att de länge haft ett intresse för dimensionen mellan beprövad vetenskap och kvasivetenskapliga teorier, en dimension där förnuftet bytts ut av galenskap.

Avtäcks på kvällen

Hegardt och Ågren är vana vid märkliga fenomen och har tidigare samarbetat i konstprojekt som belyst bland annat svarta hål, gravitation och virvelvindar. Deras White Light har tidigare visats i Oslo fast i annan utformning än den som visas under Kulturnatten. Konstverket avtäcks av konstmuseichefen Helena Persson klockan sju, då mörkret hjälper till att höja upplevelsen av konstverket.