• Patrik Evertsson och säljare Magnus Klint jobbar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Foto: Tommy Pettersson

Våra nya svenska bondehjältar

Producerar mjölk från hemtrakten

De svenska mjölkbönderna är våra nya svenska hjältar och då kanske tillsammans med grisbönderna. Att vara bonde i dag är ett slitsamt, oftast otacksamt och nästintill dygnet runt-arbete.
För det mesta får bönderna för lite betalt för sina produkter och då beror det inte på vad konsumenterna vill betala på marknaden.

Trivs bäst på betesmarker

I Sverige börjar effekterna av den pressade lönsamheten märkas även på antalet kor. I flera år har antalet svenska mjölkkor varit stabilt, men under de senaste månaderna har de minskat med två procent.
 Mjölkpriset till svenska bönder fortsätter neråt, mestadels på grund av internationella faktorer.
Som konsumenter av mjölkprodukter bör svenskarna värna om de människor och företag som arbetar inom den inhemska mejeribranschen.
Vi svenskar dricker ungefär lika mycket mjölk i dag som vi alltid har gjort och mjölkdrickandet har även nått våra vattendrickande ungdomar. Nästa alla tycker också att den svenskproducerade mjölken är bäst eftersom den smakar bäst och dessutom innebär lokalproducerad mjölk en mindre påverkan på vårt klimat.

Jordnära kunskap och erfarenhet

En som verkliga vet hur det fungerar att vara bonde och mejerist är Patrik Evertsson.
 Han startade sitt företag Emåmejeriet 2007 och mejeriet är verksamt i företrädesvis Småland och Östergötland.
– Om vi ska det från begynnelsen så var det två ”stolliga” och envisa bönder, jag och Anders Johansson, som startade verksamheten. 
Det hela började med att när vi fick besök på gården av barn och de frågade om det var mjölk från mina kor i deras mjölkpaket. Då kunde jag bara berätta att mjölken finns någonstans i Åsedaost Prästost och i mjölkpulver som exporterades till Kina, säger Patrik Evertsson och fortsätter.
– Det kändes väl sisådär för min stolthet att inte vara med att vidareförädla gårdens mjölk när man ända lägger ner så pass mycket jobb. 
Vi började med mjölk, fil och grädde i vårt egna mejeri sedan blev det smaksatt yoghurt, och så vidare.

Lokalproducerat ska det va

Svensken har blivit mer medveten om vad hen handlar, inte minst i fråga om livsmedel. 
Medvetenheten hänger ihop med att kunskapen om matlagning och gourmetintresset har ökat. Men det hänger också ihop med ett miljötänkande som sträcker sig från den egna kroppens välbefinnande till en omsorg om vår enda planet.
Att köpa lokalproducerat och ekologiskt är i dag en självklarhet även om det kostar lite mer. Men den lilla kostnadsskillnaden ”äts upp” direkt av smaksensationen och vissheten att produkten inte färdats jorden runt i fossilbränslebaserade fordon.
– Ledstjärnan i vår verksamhet är högsta kvalitet, kortast möjliga transporter och dokumenterad spårbarhet vilket våra kunder uppskattar, berättar Patrik Evertsson. Emåmejeriet har sex närbelägna gårdar som levererar mjölken till mejeriet. Efter förädling går produkten vidare till butiker och kunder i företrädesvis Småland och Östergötland.