• På nya spårvagnsmodellerna stiger resenärerna på bakom föraren, vilket gör att fler åker utan biljett. Foto: Tommy Pettersson

Var fjärde på spårvagnen åkte utan biljett kvällstid

På kvällstid kommer fuskåkarna fram i Norrköping. Vid en biljettkontroll i april åkte var fjärde resenär spårvagn utan biljett på kvällen. – Det är nedslående att så många vill att andra ska betala för dem, säger Mattias Näsström, trafikoperativchef på Östgötatrafiken.

Få kan ha missat Östgötatrafikens insats för att komma tillrätta med fuskåkandet på bussar och spårvagn i Norrköping. Flera utökade kontroller har genomförts under våren och Östgötatrafiken har vid vissa hållplatser stannat bussar och spårvagnar och kontrollerat samtliga färdbevis.Vid elva tillfällen i februari, mars och april har ungefär 13 000 resenärer kontrollerats – varav 848 inte hade giltiga färdbevis.

– Har man inte en biljett så får man betala en kontrollavgift. Uppskattningsvis delade vi ut kontrollavgifter på motsvarande 700 000 kronor. Men vi vill ju inte ha in pengarna den vägen, utan vi vill ju att alla ska göra rätt för sig, säger Mattias Näsström, för Östgötatrafiken.

Han tillägger att 700 000 bara är en uppskattning, eftersom resenären alltid har en möjlighet att överklaga beslutet om kontrollavgiften.

Kontroller JO-anmäldes

Kontrollerna har blivit JO-anmälda av Ung vänster, som enligt anmälan menar att Östgötatrafiken låst in resenärer under kontrollerna och frihetsberövat resenärerna. Några resenärer har också hört av sig till Östgötatrafikens politiska ledning om att de känt obehag vid kontrollerna.

– Det är ju inte meningen att man som resenär ska känna obehag över att få sin biljett kontrollerad. Men att de som inte betalat känner ett obehag – det struntar vi faktiskt i, säger Mattias Näsström.

Runt 7 procent utan biljett

Vid kontrollerna som genomförts under dagtid har ungefär 7 procent av resenärerna visat sig tjuvåka. Kvällstid är antalet tjuvåkare mycket högre, upp till var fjärde resenär åker då utan biljett.

– Vi hade fått signaler av våra förare att många tjuvåkte så det var ingen överraskning. Det som verkligen förvånade oss var att så många åkte utan biljett kvällstid, säger Mattias Näsström.

Han menar att problemet är betydligt större i Norrköping än i Linköping, och det är därför den största insatsen lagts där.

– I Norrköping finns beslut sedan gammalt att släppa på resenärer genom alla dörrar, för att få ett smidigare flöde i rusningstrafik. På nya spårvagnsmodellerna stiger resenärerna på bakom föraren, vilket också gjort att fler åker utan biljett.

Kontroll på två minuter

De utökade kontrollerna kommer att fortsätta under året, men ska enligt Mattias Näsström orsaka mindre störningar i trafiken än tidigare. Bland annat ska ett större antal kontrollanter sättas in vid varje kontrolltillfälle för att skynda på processen.

– Vi utvecklar våra kontroller hela tiden och målet är att det bara ska ta två minuter att kontrollera en buss eller spårvagn. Vi ska störa så lite som möjligt, säger Mattias Näsström.

Mattias Sävenstrand