Valrörelsen har börjat

I veckan lade den styrande majoriteten fram sitt budgetförslag inför 2014 och naturligtvis lägger man skolan i centrum genom en extra satsning på 26 miljoner kronor och dessutom slipper  Barn och ungdomsnämnden något procentuellt sparkrav, något som drabbar flera andra nämnder.

.Den styrande majoriteten, S, MP och V är medvetna om att det är val nästa år och därför är det viktigt vilka ”signaler” man skickar ut till medborgarna. Men man är också medveten om den höga arbetslösheten särskilt i ungdomsgruppen och ett svajigt skatteunderlag gör inte saken bättre. Nu förstärker man arbetsmarknadspolitiken genom att lägga 70 miljoner av AFA medlen i olika projekt som syftar till att minska ungdomsarbetslösheten. En absolut nödvändig och förberedande peng, 20 miljoner, läggs på att ordna inför den kommande Ostlänken

Het debatt

Även byggandet och näringslivet får extra pengar för att få upp farten i en kommun med växtvärk som trots allt har ett hyfsat företagsklimat och ett embryonalt byggande och stor vilja att tackla frågorna.

Oppostionen tror naturligtvis inte på den framlagda budgeten. Mathias Sundin, oppositionsråd för Folkpartiet i Norrköping går längst och säger att man bluffar i budgeten igen. Han vill se reella satsningar i skolbudgeten och en höjning av lärarlönerna.

Det är kul att valrörelsen har startat redan ett år före valet. Majoritetskoalitionen kan inte slå sig till ro med det som har uträttats under gångna mandatperioden, även om det är en hel del. Nu får vi se om ”valbudgeten” ger konkreta resultat 2014.