Valrörelsen är igång

I Norrköping har den styrande Kvartetten lite mer än ett år kvar till nästa kommunval. Valrörelsen har ju redan dragit igång på riksplanet. Det märks inte minst på de utspel som varje enskilt parti gör i respektive block i syfte att profilera och maximera den egna politiken.

I kommunpolitiken märks väl valrörelsen mest på att partiledare och ministrar besöker "landsbygdsstäderna" lite mer ofta än vad man brukar göra.

Förvirrat läge

I riksdagsvalet kommer vi med största säkerhet få se en uppmarsch av två olika block. Hur de kommer att se ut är svårare att sia om. Den borgerliga alliansen, främst moderaterna, har krånglat in sig med ett antal partiinlägg kring regeringsfrågan som både förskräcker och skapar osäkerhet.

På den andra sidan har vi ett miljöparti som behöver leta sig fram till en tydlig linje som kan kännas igen av deras kärnväljare. Det har kostat på för miljöpartiet att axla ett regeringsansvar. Oron över vart socialdemokratin är på väg är nog ännu större för de som stöttar den nuvarande regeringen. Vi får hoppas att Sossarnas kongress kan bringa klarhet i alla frågetecken som finns.

 Bra grund att stå på

I kommunpolitikens Norrköping ser det ut som Kvartetten håller sams och tuffar på i rätt riktning. Men osvuret är bäst.

Förra veckans nyhet att ett "Virtuellt kompetenscentrum" ska drivas från Norrköping med stöd av Vinnova i spetsen för en sammanlagd satsning om över 100 miljoner kronor gör att satsningen på att omvandla Norrköping till en stad med moderna förtecken får ytterligare ett tillskott.

Ett av åtta nya kompetenscentrum, där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning i världsklass, kommer att drivas från Norrköping. RISE Acreo i Norrköping och får tillsammans med LiU Campus Norrköping 36 miljoner fördelat över fem år för forskning inom digital cellulosa.