• Norrköpings kommundirektör Åsa Byman Falck placerade sig som Sveriges fjärde viktigaste kvinna inom välfärden. Foto: Fotofabriken

Välfärdens viktigaste kvinnor

Under förra veckan presenterade tidningen Dagens Samhälle en lista över välfärdens hundra viktigaste kvinnor. I toppen av listan finns två östgötska kvinnor, Barbro Naroskyin, landstingsdirektör och Åsa Byman Falck, kommundirektör i Norrköping.

– Jag är tacksam för utmärkelsen. Jag vill vara en förebild för andra kvinnor att vilja och våga vara chef. Därför känns det bra att av de 375 chefer vi har här i Norrköpings kommun är tre fjärdedelar kvinnor. Det speglar fördelningen av våra anställda, säger Åsa Byman Falck som på 2014 års lista placerade sig på fjärde plats.

Bra arbete inom landstinget

Även Barbro Naroskyin är glad över utmärkelsen. Hon placerade sig som Sveriges näst viktigaste kvinna inom välfärden.

– Det är givetvis roligt att någon gör bedömningen att jag har en viktig roll i svensk välfärd, säger Barbro Naroskyin på landstingets hemsida. Men jag ser det snarare som att jag leder en verksamhet som är otroligt viktig för människors hälsa och välbefinnande i samhället. Och placeringarna på listan tycker jag är ett tecken på att vi gör ett bra arbete i Landstinget i Östergötland.

Syftet med listan är att synliggöra de kvinnliga toppchefernas arbete inom välfärden. Dagens Samhälle har begränsat sig till skola, vård och omsorg. De har valt ut kvinnorna utifrån position som operativ och med ansvar för budget och personal.