• Nu ligger deponimarkområdet klart att vidareutvecklas. Foto: Tommy Pettersson
  • Lasse Beckman kan pusta ut efter det stora miljöarbetet. Foto: Tommy Pettersson

Valdemarsvik kom upp på andra sidan

De stora miljösaneringarna i Valdemarsvik och i Gusum är nu avklarade sedan en tid tillbaka. På grund av utsläpp från före detta Lundbergs Läder i Valdemarsvik blev vikens botten kraftigt förorenat av bland annat krom.

I Gusums gamla bruksområde hade den industriella tillverkning av mässings- och kopparprodukter fått till följd att markområden kraftigt förorenades. Marken var förorenad med koppar och zink samt ställvis även med olja, arsenik, kadmium och bly. Gigantiska utmaningar för en liten kommun som Valdemarsvik.

Lärorik process

Lasse Beckman är kommunalråd i Valdemarsvik och en av dem som följt hela saneringen inifrån och i hamn. Mudddringen är klar och man har stabiliserat den inre hamnen och deponin ligger på fast mark, redo att utvecklas vidare.

– Saneringen av Valdemarsvik är ett av de största miljöprojekten i Sverige som genomförts och det har tagit en hel del kraft men också givit oss lärdomar och erfarenheter som vi tar med oss. Projektet omsluter 308 miljoner och 15 av dem är kommunala medel, resten är statliga pengar. Som du förstår är 15 miljoner kronor mycket pengar för en liten kommun som har en befolkning på 7 600 innevånare och miljösaneringen i Gusum var också ett stort åtagande, berättar Lasse Beckman vidare.

– Det har krävts väldigt mycket av oss politiker men framför allt för våra tjänstemän som jobbat oerhört mycket med saneringen av Valdemarsviken.

Valdemarsvik 2025

Kommunen arbetar just nu med en vision som växer fram tillsammans med stora delar av ortsbefolkningen. Medborgare, föreningar, företag har deltagit i arbetet. Slutprodukten ska sedan beslutas i kommunfullmäktige.

– Alla politiska partier står bakom visionen vilket är en styrka för kommunen. Visionen kommer inte att stanna vid drömmar utan den kommer att påverka och vägleda i alla sektorer i budgetarbetet. Kommunen ska ha tydligt miljöfokus och vara en plats för boende och stora naturupplevelser, menar Beckman.

Visionens sex så kallade delbilder är politiska inriktningsmål och ett av målen är kaxigt: Östersjöns ledande miljökommun.