• Riksdagsledamoten Johan Löfstrand lyfter frågan om varslen på Agroetanol till regeringen. Foto: Kajsa Nilsson

Vad ska göras för etanolindustrin?

Agroetanol i Norrköping varslar 25 personer. Anledningen som Lantmännen uppger är politiska beslut om styrmedel för etanol. Nu lyfter socialdemokratiska riksdagsledamoten Johan Löfstrand frågan skriftligt till miljöminister Lena Ek.

I brevet frågar Johan Löfstrand hur ministern ser på uppsägningarna inom svensk etanolproduktionsindustri och vad hon anser bör göras.

– Jag har varnat för att just detta skulle kunna hända i och med regeringens beslut. Därför är det ännu mer beklagligt att se att regeringen valde en passiv väg som nu resulterar i en rad varsel, säger Johan Löfstrand.

Även Lantmännen Agroetanols vd Bengt Olof Johansson är upprörd.

– För att anpassa produktionsvolymerna till de drastiskt förändrade marknadsförutsättningar som sker 1 maj stängde vi i januari en av våra två produktionslinjer och nu måste vi tyvärr varsla 25 personer. Vi hoppas kunna upprätthålla vår produktion tills moderna styrmedel som premierar klimat- och kostnadseffektivitet införs. Produktionskostnaderna för miljövänlig och klimateffektiv etanol är högre än för etanol med lägre miljönytta. Med en av världens bästa etanolanläggningar räds vi inte konkurrens, men konkurrensen måste bygga på någorlunda lika och stabila villkor. Att politikerna inför system där subventionerad och miljömässigt sämre etanol slår undan benen på en anläggning i världsklass och de arbetstillfällen som skapas är upprörande, säger han.