• Det är fortfarande oklart vad som orsakade fiskdöden i Strömmen. Foto: Tommy Pettersson

Vad orsakade fiskdöden i Strömmen?

Fredagen den 11 november kunde förbipasserande Norrköpingsbor hitta döda fiskar, mestadels Gös, i Strömmen vilket senare föranledde kommunen att sätta igång och utreda orsaken till fiskdöden.

Under den aktuella fredagen var det ett för högt tryck i vattnet och för starka strömmar vilket innebar att man inte omedelbart kunde håva upp fiskarna ur vattnet. Men ganska snart satte både tekniska kontoret och bygg- och miljökontoret  igång arbetet.

Flera olika teorier

Enligt Marie Stafstedt Myhrman, ekolog på tekniska kontoret bidrog de starka strömmarna att fiskarna drog vidare ut mot Bråviken. Teorierna om vad som har hänt är många och kommer att utredas. Var det kemikalier eller enbart trycket som dödade fiskarna.

– Miljö- och hälsoskydd har samlat upp prover från fiskarna och skickat dem på analys för att se vad som kan ha hän. Provtagningar på vattnet togs både upp- och nedströms, berättade Veronica Cederlund, hälsoskyddschef på bygg- och miljökontoret.

Svaren har kommit

Provsvaren kring vad som orsakat fiskarnas död den 11 e november har nu kommit från Statens veterinärmedicinska anstalt. Bedömningen är att fiskarna har utsatts för kraftiga påfrestningar i form av snabba tryckförändringar och yttre våld på grund av strömmande vatten. En del av fisken har avlidit på grund av tryckförändringarna eller av mekaniskt orsakade skador. För att utesluta utbrott av sjukdomsframkallande virus och bakterier har även prover på fiskarna tagits avseende detta.

Slutresultatet av de sista proverna rapporteras om cirka två veckor och kommunen lämnar nu över rapporten till Länsstyrelsen som tar över ärendet.

– Nu har vi fått första delen av analysen och den bekräftar det vi tidigare trott, det vill säga att det var flödesförändringen som påverkade gösen, säger Isabelle Brobeck, miljö- och hälsoskyddsinspektör på bygg- och miljökontoret.