• Det började med Bråvallafestivalen. Foto: Kajsa Nilsson

Vad är musikhuvudstaden?

Norrköpings kommun tog sig an en väldigt kaxig utmaning när man beslutade om en vision att bli Sveriges musikhuvudstad år 2020. Men man har onekligen börjat bra och har sedan tidigare flera goda förutsättningar för att lyckas.

 

 Musikbranschen i vid mening sysselsätter drygt 500 människor i kommunen. Med festivaler och konserter skapas ytterligare jobb inom besöksnäringen. Musiken har på kort tid blivit en betydande näring i Norrköping och dessutom bidrar den till att göra kommunen mer attraktiv.

Det var mot den bakgrunden Norrköping bestämde sig för att bli Sveriges musikhuvudstad.

Det musikala navet

Musikhuvudstaden Norrköping är ett initiativ för att förstärka och utveckla Norrköping som musikstad. Visionen är att bli en erkänd musikstad med drivande, entusiastiska och kunniga utövare som är uppdaterade inom den tekniska utvecklingen. Musiken är som ett nav till alla de kreativa och konstnärliga bitarna av Norrköping, där film, konst, teater, nycirkus och dans med mera också är spännande bitar i ett kulturliv som är unikt i sin enkelhet.

– Som projektledare på Näringslivskontoret i Norrköping är jag samordnare för stadens musikliv och något av "porten in" till både kommunen och privata aktörer. Jag slussar ofta vidare dem som ringer till rätt instans, eller kopplar samman aktörer jag tror kan stötta varandra säger Sandra Wall Projektledare för Musikhuvudstaden och fortsätter.

– Min uppgift är att i samarbete med min arbetsgrupp, där enhetschefer för berörda områden sitter med, ta fram de aktiviteter som vi tror kommer att leda till att aktörer inom musiklivet och kreativa näringar får möjlighet att utvecklas. Jag tror att ett sätt är att arbeta utifrån plattformar som ger olika grupper möjlighet att växa. Mycket handlar om att lyssna på vilka behov som finns och se vad som går att göra inom de områden som är problematiska, eller lyfta fram det vi gör riktigt bra här.

Vuxenutbildning i fokus

Just nu är det mycket fokus på att få hit vuxenutbildningar inom de delar av musiklivet som är nyskapande och kan leda till jobb eller eget företagande.

Kommunen arbetar också med kommunikationen utåt, där man hoppas vi ska kunna skapa nya förutsättningar genom att presentera det som redan finns och händer här i Norrköpings musikliv.

Det kan vara klustermöten för företagare, internationellt talangutbyte, hitta bra utvecklingsmodeller i andra musikstäder som går att göra en variant på här eller samarbeten regionalt där vi just nu tittar på möjligheten att skapa en nod för klassisk sång.  En regional nod för klassisk sång med Stenhammartävlingen i centrum vill man gärna ha inom två år.

– Jag hoppas också att vi har fått starta en utbildning och en inkubator för musikproducenter. Kanske har vi en musikfond på gång då också, men det återstår att se, menar Sandra.

Vad är höjdpunkterna de närmsta två åren?

– De närmsta två åren befinner vi oss i upptakten av projektet, som inte är planerat att avslutas 2020. Då ska vi befinna oss på en god nivå och arbeta för att behålla den och utvecklas vidare, ytterligare ett steg. Det första målet är att färdigställa en kartläggning av musiklivet och behoven som finns. Fungerande kommunikationskanaler är på gång och jag tror att "musikstaden" blir en mer naturlig del av "paketeringen" när Norrköping marknadsförs som stad i framtiden.

Inte minst med tanke på potentialen att attrahera arbetskraft till andra företag, eller möjligheterna att samarbeta internationellt genom kreativa nätverk, berättar Sandra Wall vidare.

Vad betyder Bråvalla festivalen för kommunen?

– Festivalen betyder otroligt mycket eftersom vi blir kända internationellt som staden med Sveriges största musikfestival och musikturismen gynnar andra företagare lokalt. Vi sticker ut som en av de svenska städer som är en del av det "svenska musikundret" i sammanhang där vi aldrig hade nämnts annars.

– För mig är det viktigt att många företag och entusiaster inom musiklivet har fått kontakter och rutin som tagit dem vidare i musikbranschen. Som arrangörer, scentekniker och producenter. Några av våra lokala scener har också fått bättre bokningar genom kontakter som skapas och byggs upp i samband med våra festivaler, hävdar Sandra Wall.

Strategiskt val

När FKP Scorpio valde att arbeta med Norrköping som festivalstad skulle man kunna jämföra det med en företagsetablering även om Scorpio har huvudkontoret i Stockholm.

Bråvallafältet finns nu som en fungerande plats för arrangemang även i andra sammanhang och är då välkänt i vida kretsar. Det banar väg för andra evenemang i Norrköping, eftersom så många vet vad som kan utföras i Norrköpings gamla flottiljområde

– Det slutar inte med Bråvalla även om mycket började med den. Jag hoppas att få se stora konserter vid Johannesborgs slottsruin i framtiden när de nya stadsdelarna växer fram. Musikstaden är redo att växa då, avslutar Sandra Wall profetiskt.