• Robert ter Horst är insatschef vid den operativa ledningscentral som Jordbruksverket inrättat i Ödeshög. Foto: Tommy Pettersson

Vaccinationsområde fastställt på Omberg

Frivilligorganisation hjälper till

Personal från myndigheterna Länsstyrelsen Östergötland, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt samarbetar sedan några veckor med mjältbrandsfallen vid Omberg i vaccinationsområdet.

Nu kommer även frivilliginsatser in i det drabbade området. Det är frivilligorganisationen Svenska Blå Stjärnan som nu hjälper till med massvaccineringen.

Fyra stjärnor hjälper till

Jordbruksverket har fastställt ett vaccinationsområde i närheten av Omberg i Östergötland där nötkreatur och får ska vaccineras mot mjältbrand. Det rör sig om mer än 3 200 nötkreatur och drygt 300 får som måste vaccineras. Även getter och hästar får vaccineras, men det är inte obligatoriskt.

Djurägare som har möjlighet att stalla in sina djur kan göra det redan nu för att underlätta vaccinationen. Ett stort antal  har bekräftats att de har dött av mjältbrand.

Arbetet med att vaccinera djur mot mjältbrand pågår redan med utgångspunkt från de platser där djur har dött i mjältbrand men nu ska vaccinationsarbetet koncentreras till ett bestämt område.

– Vi vill genomföra vaccinationerna så snabbt som möjligt och börjar med besättningar som haft djur som dött i sjukdomen och djur som betat nära platser där djur har dött. Nästa vecka intensifieras vaccinationsarbetet ytterligare och just nu pågår planering och samordning inför det. Vi har ett team av distriktsveterinärer i gång och vi har också god hjälp av frivilliga förstärkningsresurser från bland annat Svenska Blå Stjärnan och Svenska Lottakåren, säger Robert ter Horst, insatschef vid den operativa ledningscentral som Jordbruksverket inrättat i Ödeshög för att leda och samordna arbetet.

Blå Stjärnan

 Det är Jordbruksverket som har fattat beslutet om massvaccinering och har uppdragit åt bland andra Svenska Blå Stjärnan att delta i arbetet.

– Vi har varit i beredskap sedan det första fallet av mjältbrand konstaterades. Sedan en vecka tillbaka är fältassistenter ute och jobbar. Det gäller att snabbt vaccinera så många djur som möjligt på kort tid. Vi har vana och är utbildade för uppgiften säger Kristin Sundström, generalsekreterare för Svenska Blå Stjärnan.

Kan sättas in i Sverige

Svenska Blå Stjärnan har 2 300 utbildade medlemmar som med kort varsel kan sättas in vid behov i hela landet. Just nu arbetar fyra stjärnor tillsammans med veterinärerna dagligen, intensivt för att stoppa mjältbrandsutbrottet i Omberg. Vaccinationerna har börjat med djur från de drabbade besättningarna och med djur som betat i närheten av platser där djur har dött i sjukdomen. Tidigare har Blå Stjärnan bland annat vaccinerat djur för att hejda utbrott av blåtunga.