• Kommer denna vy att förändras inom ett par år? Foto: Tommy Pettersson
  • Lars Beckman i samspråk med landshövdingen under Östgötadagarna. Foto: Tommy Pettersson

Utveckling av stadskärnan pågår

Det händer mycket i Valdemarsvik och då handlar det inte enbart om framgångsrikt miljösaneringsarbete. Diskussioner pågår för närvarande om ett levande centrum där näringsidkares behov av etablering och expansion kan finnas i harmoni med grannarnas önskemål om estetiska naturvärden.

Förra året skickade Ica i Valdemarsvik en ansökan om att få en ny plats för sin verksamhet i anslutning till Kolplan. När en affär vill expandera på grund av trångboddhet är det ett sundhetstecken. Speciellt i en liten ort som Valdemarsvik.

Logistikfrågor

Ica i Valdemarsvik har anfört i sin kommunikation med kommunen att man vill ha en chans till utbyggnad av affären vilket är omöjligt i dagsläget. Man tycker dessutom att en etablering närmare vattnet skulle vara en bättre lösning för varutransporter och kunder.

– Vi har träffat Ica ett par gånger och diskuterat deras förslag. De tänker sig att placera sin nya butik vid Kolplan nere i hamnområdet och den aktuella detaljplanen sätter inga hinder i vägen för det. Men vi vill också föra en dialog med andra sakägare som har haft en del synpunkter, säger socialdemokraten Lars Beckman som hanterar frågan politiskt just nu.

Inte köra över

Den gamla magasinbygggnaden vid hamnen rivs oavsett om det blir en ny Ica-butik eller ej. Detaljplanen tillåter näringsverksamhet och en byggnad av samma dignitet som Ica-förslaget.

– Ett sådant ärende tar lite tid och jag tror inte att det blir något klart i år. Vi vill inte köra över de som anser att en öppen yta med en synlig vattespegel är att föredra framför en ny affär, menar Lars Beckman vidare.