• Annelie Egelin Tärning i mitten med Bengt Westling från Attention Luleå till vänster och Ingvar Ededal, lärare vid ungdomsanstalten i Luleå till höger. Foto: Kriminalvården
  • Om ett år får vi se resultatet av projektet Ung i fängelse genom en utställning på Arbetets museum. Foto: Kajsa Nilsson

Utställning med unga interner

Projektet Ung i fängelse har nyligen fått nästan två miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för att genomföra sitt arbete i samarbete med Kriminalvårdens anstalt i Luleå och Riksförbundet Attention. Projektledare är Annelie Egelin Tärning från Arbetets museum.

Arbetet syftar till att lyfta fram unga kriminellas berättelser i en utställning som öppnar på Arbetets museum i januari nästa år. Före detta intagna kommer att visa utställningen för besökande grupper. Tanken är att utställningen ska ut på turné runt om i Sverige och på varje ort kommer minst en tidigare intagen att anställas, vid intresse och möjlighet kommer de interner som deltar i projektet att erbjudas anställning under visningsveckorna.

Egna berättelser

En del av projektet Ung i fängelse går ut på att engagera intagna i studiecirkeln Din egen berättelse som handlar om psykisk ohälsa. I studiecirkeln kommer man att ta upp känslor kring skuld, utanförskap och fördomar samt generaliseringar kring psykisk ohälsa.

– Nu är vi igång på riktigt, jag kommer att vara här i Luleå i tre dagar för att ge en grund till killarna, berättar Annelie Egelin Tärning när vi hörs per telefon under besökets andra dag.

Sex killar är för närvarande intagna på anstalten i Luleå och samtliga kommer att finnas med under hela processen. De får själva bestämma över utställningens utformning och personalen på Arbetets museum bygger sedan utställningen på plats i Norrköping.

– Jag har under förmiddagen pratat med killarna om interaktiva utställningar, många har uppfattningen att utställningar bara handlar om att visa upp föremål, säger hon.

Siffra i statistiken

– Jag vill att killarna ska bli mer än bara en siffra i statistiken, de är smarta och håller på att läsa upp sina betyg. Utställningen kommer helt att bygga på deras berättelser och de får chans att förmedla sin historia och bakgrund. De är sex individer med helt olika historier. Den här typen av utställningar brukar skapa dialog i utställningsrummet när skolklasser kommer på besök.

Utställningen kommer att vara på Arbetets museum i åtminstone fyra månader, var nästa plats blir är ännu inte bestämt.

– Det är ännu tidigt att säga vilka utställningsorter som kommer att visa utställningen men det kommer att vara på orter som har resurser att hjälpa ungdomarna efter tiden på anstalten, säger Annelie Egelin Tärning.

Neuropsykiatriska sjukdomar

Attention som är en av samarbetsparterna i projektet är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska sjukdomar som till exempel ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD. Anstalten i Luleå är unik i och med att den enbart är avsedd för ungdomar mellan 18-21 år. Anstalten har tio platser och möjlighet att göra ADHD-utredningar. Hittills har åtminstone fyra av de sex intagna killarna fått sin diagnos.