• För några månader sedan invigdes ett utegym i Norrköping, frågan är om det även kommer att komma till Söderköping. Foto: Kajsa Nilsson

Utomhusgym i Söderköping?

Ett utomhusgym i Söderköping. Det vill Eva Kylensjö ha och har lämnat in ett medborgarförslag om det. Hur det blir är oklart än, ärendet har kommit en bit på väg i den politiska processen.

Eva Kylensjös förslag är daterat den 6 oktober och har hittills behandlats i kommunfullmäktige som skickade det vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott som gav kommunstyrelsens förvaltning och Tekniska kontorets förvaltning i uppdrag att utreda frågan. Beslutet huruvida det blir ett gym eller ej dröjer åtminstone ett par månader.

Eva Kylensjö är dock säker på sin sak om att ett utomhusgym skulle vara till gagn för invånarna i Söderköping. Hon har både intresserat sig för och arbetat med förebyggande folkhälsoarbete.

I sin skrivelse till kommunen påpekar hon att andelen som är feta eller överviktiga ökar och det ger i sin tur fler som får bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Det är här som ett utomhusgym kommer in i bilden. Som ett bra sätt att förebygga sjukdomar, vara en plats för att träna i utemiljö och att ytterligare bredda de möjligheter som finns att utöva fysiska aktiviteter i staden. Ett ställe där både unga och gamla skulle kunna träffas och träna tillsammans.

Hon har sett utomhusgym både i Stockholm och Turkiet och påpekar att grannstaden Norrköping nu också har ett. Nu vill hon att denna nya trend även ska nå Söderköping.

Eva Kylensjö pekar på åtminstone två platser i Söderköping som skulle kunna passa. I Brunnsparken ner mot tennisbanan är en möjlighet och även någonstans utmed åpromenaden.

Nu återstår att se om politikerna nappar på Eva Kylensjös idé.