Upplyser om cykellysets vikt

Under vecka 45 jobbade räddningstjänsten i samverkan med Polisen och länets storstäder för att öka cyklisternas säkerhet. I Norrköping och Linköping syntes de på stan för att upplysa om vikten att använda cykellyse och reflexer.

Nu när vi befinner oss en de mörkare delarna av året så blir det viktigare att använda cykellyse tidigare på dagen. Så fort det blir mörkt ute blir det även olagligt att inte använda cykellyse. För att göra cyklister mer uppmärksamma på vikten av att synas i mörkret så samarbetar räddningstjänsten med Polisen, Norrköpings kommun och Linköpings kommun. De ska uppmuntra förbipasserande att använda cykellyse, fräscha reflexer och hjälm.

– Cykellyse och reflexer är en nödvändighet för säker cykling i mörkret. Gående och cyklister samsas mer och mer om samma utrymme, vilket gör att både cyklister och gående behöver se och synas, säger Ulf Lago, biträdande förbundsdirektör på Räddningstjänsten Östra Götaland.

Vill förbättra

Både Linköpings och Norrköpings kommuner jobbar ständigt för att förbättra för både cyklister och fotgängare. Hastighetsbegränsningar, farthinder, cirkulationsplatser, och förbättrade gång- och cykelvägar är alla exempel på trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Båda kommunerna satsar nu också mer på att halkbekämpa cykelbanor vintertid.

Sett en ökning

I Norrköpings kommun har man sett en ökning av de som väljer att cykla även under vintern.

– Det mildare vädret kan förstås spela in, men att vi har ökat tillgängligheten och förbättrat underhållet av våra cykelvägar är tveklöst också en faktor, säger Johan Engström, trafikingenjör på Norrköpings kommun.