• Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, är nöjd med att fler väljer att flytta till Norrköping. Foto: Tommy Pettersson

Uppåt för Norrköpings befolkning

På Valborgsmässoafton, den 30 april, passerade Norrköpings invånarantal 140 060 personer. Det visar siffror från kommuninvånardataregistret KID. ​

? – Det är jätteroligt att se att vår stad växer, att fler flyttar hit. Det är en bekräftelse på vår vision om att vi år 2035 ska vara 175 000 invånare, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya invånarantalet innebär att kommunens befolkning har ökat med 690 personer, jämfört med Statistiska centralbyråns befolkningsuppgift för 31 december 2016.

Hög tillväxt

Till och med april i år har 1 990 personer flyttat till Norrköping. Även om 1 510 personer har flyttat från kommunen, hamnar flyttnettot för april ändå på plus 480 personer. Det är den högsta tillväxten på nio år och 200 fler om man jämför med samma period 2016.

Från januari till och med april i år föddes 580 barn, vilket är 20 färre än motsvarande period 2016. Sett till samma tidsspann var antalet döda 20 stycken fler än föregående år. Det är detsamma som 450 personer. Sammantaget ger det ett födelsenetto på plus 130 personer hittills under året.