• Tora von Eckardstein, kultur- och fritidskontoret och Elke Myrhede, markmiljöspecialist berättade om de närmsta planerna för den blivande stadsdelen Inre hamnen. Foto: Tina Andersson
  • De omdiskuterade graffitimurarna i Kolkajen flyttades i förra veckan inför förberedelserna för markreningen i Inre hamnen. Foto: Tina Andersson
  • De omdiskuterade graffitimurarna i Kolkajen flyttades i förra veckan inför förberedelserna för markreningen i Inre hamnen. Foto: Tina Andersson

Unika graffitimurar flyttades

De 300 meter långa graffitimurarna i Norrköpings hamn fick under torsdagsförmiddagen en ny, tillfällig placering. Murarna flyttas i och med förberedelserna av markreningen i området som så småningom kommer att bli stadsdelen Inre hamnen.

Planerna för den nya stadsdelen Inre hamnen omfattar nya gator och kanaler, bostäder, förskola, parker och torg. Men först måste området, som idag går under namnet Kolkajen, saneras från föroreningar.

– Det är inte kolet som förorenat marken här. När marken har satt sig har man använt fyllnadsmassor, som innehåller tjära, cyanid och metaller.  Det måste bort innan man kan börja bygga här, berättar Elke Myrhede, markmiljöspecialist.

Unik plats

De omdiskuterade graffitimurarna är unika för Norrköping och tillhör de största lagliga väggarna i Europa. Platsen har lockat till sig gatukonstnärer från hela världen. I förra veckan flyttades murarna som är nära 300 meter långa, till en tillfällig plats. Förhoppningen är att häften av dem ska klara frakten som ligger ett par hundra meter längre bort längs kajen.

 För alla

När Norrköpings hamn lämnade området tog Norrköpings kommun över ansvaret.

– Det blir en spännande stadsdel och väggarna kommer även i fortsättningen att vara tillgängliga för alla, säger Tora von Eckardstein, kultur- och fritidskontoret.

Urban park

När den nya stadsdelen står klar kommer murarna att inrymmas i en urban park i den nya stadsdelen, där även inslag från den före detta hamnverksamheten kommer att finnas kvar. Murarna kommer fortsatt att vara lagliga för graffitimålning.