• Marie-Louise Elebring och Kristin Lönnqvist på Östergötlands idrottsförbund arbetar för att skapa en bättre barn- och ungdomsidrott som ska ske på de ungas villkor. Ett inslag i arbetet är Idrottens dag som arrangeras i Linköping. Foto. Leif Larsson
  • Lollo Bladh, idrottskonsulent på ÖIF, är utbildad i barn- och ungdomsidrottsfrågor och ska arbeta förebyggande med de problem som finns inom ungdomsidrotten. Foto. Leif Larsson

Ungas idrottsvillkor ska förbättras

När barn och ungdomar ägnar sig åt idrott ska det ske utifrån deras villkor och perspektiv. Det fokuserar Östergötlands idrottsförbund på. En person är utbildad i frågorna och en temadag äger rum i oktober. – Idrott ska vara lek och utgå från barnens behov. Om man leker sig in i idrotten så är det ett bra sätt att få ett livslångt intresse, konstaterar Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef på ÖIF.

När den moderna idrotten skapades för över 100 år sedan så var den till för män och så småningom kom kvinnorna med i bilden.

– Barn- och ungdomsidrott kom med sent men har snabbt vuxit och utvecklats. Fortfarande bygger idrott på vuxnas behov men i föreningar måste det även fungera för unga, fastslår Kristin Lönnqvist.

Idrottens dag

Inom idrott råkar barn och ungdomar emellanåt ut för klandervärd behandling. Det kan vara utslagning, överdrivet pådrivande föräldrar eller nedsättande kritik. ÖIF vill hjälpa och utbilda i föreningar samt föra dialog om problemen inom barn- och ungdomsidrott. Ett grepp är temadagen Idrottens dag den 7 oktober.

Evenemanget äger rum i Ryttargårdskyrkan i Linköping och förhoppningen är att hundratals kommer, både idrottsföreningar, politiker och föräldrar. Det blir föreläsningar av tv-profilen Chris Härenstam, experten på barn- och ungdomsidriott, Aila Ibanez Mengüc från Riksidrottsförbundet, samt lokala inslag som sportklubbarna Solfjäderstaden från Motala och Linköpings ASS.

– Titeln på temadagen är För barnens bästa eller de bästa barnen? Tanken är att titeln ska väcka debatt, säger distriktsidrottschefen.

ÖIF har även utbildat idrottskonsulenten Lollo Bladh som nu är sakkunnig i barn- och ungdomsidrottsfrågor.

– Hon ska främst arbeta förebyggande hos föreningar och diskutera och utbilda i hur man skapar bra ungdomsidrott - på barnens villkor. Hon har varit ute hos föreningar som haft sommarläger och många kloka tankar har utbytts, berättar Kristin.

Hon förklarar att det finns den del att göra för att ge unga bättre betingelser. Till att börja med gäller det att förstå skillnaden i hur barn och vuxna tänker och agerar i sportsammanhang. Kristin Lönnqvist ger ett exempel från Lilla Lidingöloppet.

– Efter halva sträckan var det en saftkontroll och barnen stannade och pratade medan jag såg föräldrar som skrek på dem att fortsätta att springa. Men saften och medaljen som de fick efteråt kanske var det viktigaste för barnen, inte på vilken plats de kom i loppet.

Prova sig fram

Marie-Louise Elebring, idrottskonsulent på ÖIF, påpekar att barn behöver testa olika idrotter, både i samma förening och i andra.

– Man kan inte bestämma sig vid nio års ålder vilken idrott man ska ägna sig åt. Barn behöver testa flera idrotter så de får tänka på olika sätt. Man blir också bättre i den idrott man till sist väljer om man innan provat på fler andra, säger hon.

I dag talas det ständigt om att barn rör sig för lite. Här vilar ett stort ansvar på föräldrar men även på samhället.

– Numera byggs det tätt i bostadsområden. Vi vill att det i plan- och bygglagen inte bara planeras för hus och cykelvägar utan att det även inkluderas rörelsemiljöer, öppna ytor där man kan spontanidrotta, förtäljer Marie-Louise Elebring.