• Olle Johansson och utbildningsnämnden har medvetet ökat resurserna i skolan för att höja betygen. Foto: Kajsa Nilsson

Tydligt betygsfokus i grundskolan

Skolan har varit i fokus den senaste tiden i Norrköping och då inte enbart i form av den kommunala skolbudgeten eller på grund av de uppmärksammade internationella skolundersökningarna.

 Kommunen har bytt chef och får ett tydligare politiskt målarbete med att förbättra betygsresultaten i grundskolan. Frågorna har inget direkt samband för utbildningsdirektör Mats Olsson meddelade redan i höstas att han inte önskade förlänga sitt förordnande och nu lämnar han sitt uppdrag.

Rutinerad chef

Mats Olsson har haft uppdraget som utbildningsdirektör sedan augusti 2015 och dessförinnan varit ansvarig tjänsteman för vuxenutbildning, gymnasium och förskola, grundskola i olika perioder sedan 2009. Mats Olsson kommer att fortsätta att arbeta inom Norrköpings kommun.

Nu kommer istället Sofie Lindén in som chef och hon kommer att börja sitt uppdrag omgående. Sofie har sedan februari 2016 arbetat som chef för forskning och utveckling inom utbildningskontoret. Tidigare arbetade Sofie som pedagogik- och utvecklingschef för Kunskapsskolan i Sverige AB med ansvar för arbetet med betygsmanagement inom systematiskt kvalitetsarbete mot både grundskola och gymnasiet.

– Det känns mycket inspirerande att få möjligheten att leda och utveckla arbetet inom utbildningskontoret för att höja skolresultaten och öka likvärdigheten. Det finns många duktiga medarbetare i kommunen. Tillsammans kommer vi att fortsätta vårt arbete med att sätta fokus på kunskapsuppdraget för att höja skolresultaten och att stimulera barn- och unga att tycka om att gå i skolan, säger Sofie Lindén.

Försämrade resultat

Samtidigt som chefsbytet sker är sammanställningen av betygsstatistiken för årskurs 9 för höstterminen 2016 klar för Norrköpings skolor. Sammantaget visar resultaten på en försämring jämfört med förra året. Det finns grundskolor som har höjt sina resultat betydligt och elever i nuvarande årskurs 9 visar på en mer positiv kunskapsutveckling från årskurs 8 jämfört med tidigare årskullar.

– Statistiken som har analyserats omfattar kommunala skolor och visar att 68 procent av eleverna idag har betyg som gör dem behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram. Motsvarande resultat under samma tid förra året var 70 procent. Vanligtvis höjs betygsresultaten under vårterminen och därmed också behörighetsandelen fram till den definitiva gymnasieantagningen som sker efter slutbetygen i juni. Vårt fokus är glasklart att resultaten måste förbättras. Det är därför vi målmedvetet har tillfört resurser som på kort och lång sikt ska leda till att möjliggöra kunskapsutvecklingen för att stärka resurserna för eleverna, säger Olle Johansson (s) ordförande i utbildningsnämnden.

– Vi ser att behörigheten till gymnasieskolan har minskat i jämförelse med förra året. Nu kommer vårt fulla fokus att handla om att elevernas resultat ska bli betydligt bättre och detta ska vara allas högsta prioritet, säger nya tillförordnade utbildningsdirektören Sofie Lindén.