Två företag tappar Eget valavtal

Två av företagen i Eget val inom hemtjänsten, V.O.S. Östergötland AB, Vionord Omsorg & Service, och Inspirera Hemtjänst AB startar inte sin verksamhet på grund av att de inte uppfyller de ställda kraven. Istället får de hemtjänsttagare som valt de diskvalificerade företagen fortsätta med kommunens egna regi eller välja om ett annat företag.

Sedan november har hemtjänsttagare haft möjlighet att välja en privat hemtjänstutförare inför starten av Eget val inom hemtjänsten i slutet av februari, men alla som gjort ett val kommer inte få sin nya utförare då.

Sju blev fem

Två av företagen som tidigare godkänts har nu plockats bort som ett alternativ. Samtliga sju företag uppfyllde kraven som ställdes när de godkändes i höstas, men nu har situationen förändrats för två av dem.

– För att säkerställa tryggheten och kvaliteten för våra hemtjänsttagare kontrollerar och granskar vi kontinuerligt våra hemtjänstutförare, säger Magnus Johansson som är vård- och omsorgsdirektör.

Saknade F-skatesedel

Fem personer valde Vionord Omsorg & Service men företaget har ännu inte en godkänd F-skattsedel. Företaget har nu ansökt om F-skattsedel, men får inte påbörja sina uppdrag i Norrköping förrän den godkänts av Skatteverket.

19 personer valde Inspirera Hemtjänst AB. Företaget har på kort tid fått sämre ekonomi. De har skickat in en åtgärdsplan till Upphandlingscenter där de förklarat hur problemen uppstått och vad man gör för att komma till rätta med dem. De kan inte starta som planerat på tisdag men har möjlighet att åtgärda problemen senast 14 mars, annars avslutas avtalet då.

– Att företag som förut visat sig godkända inte längre uppfyller kraven är mycket tråkigt. Men det räcker inte med god kvalité på vård och omsorg för att vara utförare i vår kommun, man måste också vara ett stabilt och formellt fungerande företag. Det är mycket beklagligt att de som varit inställda på en viss utförare nu måste välja på nytt, och att konsekvensen också blir att alla kommundelar inte har valmöjligheter i och med detta, säger Eva-Britt Sjöberg, KD, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Kvalitetssäkring

För att säkerställa tryggheten hos våra hemtjänsttagare kommer alla godkända hemtjänstutförare kontrolleras av Upphandlingscenter minst varje kvartal. Företagen kommer också att följas upp och utvärderas av vård- och omsorgskontorets beställnings- och uppföljningsenhet regelbundet för att säkerställa att de fortsätter uppfylla kraven som är ställda i avtalet.

Myndighetsutövningens biståndshandläggare kommer dessutom att göra individuella uppföljningar med hemtjänsttagarna för att se så det inte uppstår brister i hur uppdragen utförs.