• Norrköpings resecentrum ersätts med ett nytt som kommer att ligga i markplan. Foto: Kajsa Nilsson

Tunnel i Linköping sinkar järnvägsbygget

Järnvägsutredningens förslag till sträckning för Ostlänken genom Norrköping och Linköping kommer att behandlas under våren. Därefter kommer ett slutgiltigt beslut från Trafikverket strax innan sommaren. Ett förslag om att gräva ned tågbanan i en tunnel kommer upp på bordet i grannstaden, något som förvånar många politiker i Norrköping.

Den borgerliga alliansen i Linköping har lyckats få med sig det största oppositionspartiet, socialdemokraterna, för att manifestera en långsiktig och historisk stabil majoritet. Även Miljöpartiet de gröna förordar nu en tunnel för Ostlänken och Södra stambanan enligt korridoralternativ C. Kostnaden för tunneln beräknas gå på mellan 12 och 18 miljarder kronor. I Norrrköping är man nu orolig för att Ostlänken kommer att försenas i och med att tunnelalternativet förordas.

– Det är viktigt att man tänker efter innan man tar så pass viktiga beslut. Det som bekymrar mig är att det här kan innebära fördyringar och förseningar av projektet. Men det viktiga är dock att vi fortsätter att knyta ihop Norrköping och Linköping med Stockholm, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i en kommentar och fortsätter.

– De grundläggande valen har vi redan tagit i Norrköping. I maj eller juni tar vi upp frågan i fullmäktige igen. Vi har två alternativ, det ena är i markläge och det andra är en bana i upphöjt läge på pelare men inget av dessa förslag kommer att försena projektet.

2017 till 2028

Järnvägsutredningen för Ostlänken beslutades av Trafikverket 2010. Trafikverket ansvarar också för den kompletterande järnvägsutredningen. Syftet med kompletteringen är utreda Ostlänkens hela sträckning genom centrala Linköping inklusive möjligheten att förlägga banan under mark. Fyra alternativa korridorförslag genom Linköping redovisas varav ett förordas av Linköpings kommun.

– Det är viktigt att tänka långsiktigt. Den lösning som väljs kommer att ha en avgörande betydelse inte bara för dagens utan även för framtidens Linköping. Jag är glad över att vi har en stor politisk samsyn om att förorda att Ostlänken inklusive nuvarande stambana förläggs i tunnlar. Tunnelalternativet är överlägset när det gäller att kunna tillvarata Linköpings unika utvecklingsmöjligheter och för att möjliggöra stadsutveckling och framsynt samhällsbyggnadsplanering, säger kommunstyrelsens ordförande i Linköping Paul Lindvall.