• Sophia Jarl sprang om kollegan Fredrik Bergqvist i både provvalet och i valkommitténs lista. Nu tror hon på valvinst i höst. Foto: Kajsa Nilsson

Tror på färgbyte i höst

Sophia Jarl har under den senaste tiden gjort stor succé inom moderaterna. Från att ha arbetat som politisk sekreterare i Linköping har hon arbetat upp sitt namn i hemkommunen Norrköping och blev förstanamn i både provvalet och valkommitténs föreslagna lista. Vid sidan om den politiska karriären förverkligar hon drömmen om att starta ett hem för destruktiva flickor.

I närheten av den egna bostaden på Vikbolandet har hon och maken nyligen köpt fastigheten Kuddby skola. I sommar ska de börja anställa personal för att förhoppningsvis starta verksamheten till hösten. Behandlingshemmet kommer ha plats för åtta flickor.

– Det kommer att vara öppet för flickor från andra kommuner än Norrköping. När man placerar barn på behandlingshem är tanken att de ska komma bort från ett destruktivt beteende, man ska inte kunna åka hem så lätt. Dessutom vill jag skilja på politik och mitt eget bolag, säger hon.

Hon har ett stort engagemang för destruktiva flickor och berättar att hon själv var i behov av stöd under sina unga år, dock inte i form av behandlingshem, efter att ha förlorat sin pappa vid elva års ålder.

Bra team

I grunden är Sophia Jarl lärare och har under den senaste tiden bedrivit kampanj för skol-, jobb- och omsorgsfrågor i Norrköping. Trots att hon riktat in sig smalt tror hon inte att det är ett hinder för en eventuell post som kommunalråd.

– Ett partis framgång är inte avhängt en person. Det gäller att bygga ett lag där alla har sin kompetens och att vi samarbetar, säger hon.

Tror på valvinst

Beträffande valet i höst har hon goda förhoppningar om ett färgbyte i kommunstyrelsen.

– Jag tror att vi går mot valvinst. Vi är ett taggat lag från hela alliansen och är mycket samspelta. Vi har lyssnat av vad människor vill och driver bra frågor, avslutar hon.