• Olle Johansson välkomnar pengar. Foto: Tommy Pettersson

Tre miljoner till Läxhjälp

Norrköpings kommun har insett vikten av att ge eleverna hjälp med läxorna och det ger i sin tur extrapengar från staten.

Skolverket har nyligen beviljat Norrköpings kommun 3,3 miljoner kronor i statsbidrag för läxhjälp där målen är att öka möjligheterna för att alla elever ska kunna utvecklas i sitt lärande och att det ska bidra till ökad likvärdighet. Drygt 3 000 elever i Norrköping innefattas av stödet och erbjuds att delta i verksamheten.

– För att kunna stödja alla elevers lärande är läxhjälp ett viktigt verktyg. Det statliga stödet är betydelsefullt för en likvärdig skola i Norrköping, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Till lärartimmar

Bidraget ska bland annat gå till lärartimmar, lokaler, teknisk utrustning och undervisningsmaterial. Läxhjälpen kommer att ske utanför ordinarie undervisningstid.

– Vi vet att förutsättningarna för läxhjälp hemma ser väldigt olika ut. Statsbidraget ger oss en möjlighet att ordna läxhjälp i skolan så att fler av våra elever får det stöd de behöver i sitt skolarbete, säger Birgitta Larsson, barn- och ungdomschef, Norrköpings kommun.