• Det jäser i leden. Många hos polisen är missnöjda med både lön och arbetsmiljön. Foto: Patrik Ekström

Tre av fyra poliser tänker sluta

 Tre av fyra poliser i polisregion Öst, 70 procent, har under det senaste halvåret funderat på att lämna yrket. Nästan var fjärde polis i Öst letar dessutom aktivt efter ett nytt jobb och många är de som redan slutat. Det är vad en ny medlemsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet visar.

- Polisen måste få möjlighet att utvecklas som poliser, när arbetsbelastningen ökar samtidigt som löneutvecklingen bromsat, ser många ingen annan möjlighet än att lämna polisyrket och polisbristen blir nu alltmer uppenbar, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet i ett pressmeddelande.

Lönen är orsak

Dålig lön är det främsta skälet som anges till att man funderar på att lämna polisen. Hela 88 procent av poliserna i Öst anger dålig lön som främsta anledning till att man funderat på att lämna polisyrket. Mest missnöjda med lönen är poliser under 40 år, småbarnsföräldrar och poliser som tjänar under 27 000 kronor. Dessa grupper är även de som i högst utsträckning funderar på att lämna yrket.

- Missnöjet bland unga nyutbildade poliser är särskilt bekymmersamt. Nu behövs kraftfulla insatser, i form av bättre löneutveckling, en rimligare arbetsbelastning och en tydligare polisorganisation. Risken är annars att ingen vill bli polis längre, säger Lena Nitz.

Fakta om undersökningen

4362 webbintervjuer genomfördes mellan 27 april och 9 maj 2016 bland Polisförbundets medlemmar i yrkesverksam ålder. 61,7 procent genomförde hela intervjun. I Öst har 422 medlemmar genomfört intervjun.