• Ulf Arumskog tycker att det är självklart för Sveriges och Norrköpings utveckling med ett bra järnvägssystem. Foto: Tommy Pettersson

Trafikverkets nya prognos

– Sänkning på drygt 90 miljarder

I förra veckan kom Trafikverket med nya siffror i ett nytt underlag för kostnaderna att bygga nya höghastighetsbanor.Ungefär 230 miljarder kronor prognostiserar man just nu. Den kostnadsberäkningen skiljer ju sig en hel del från tidigare prognoser på 320 miljarder kronor.

I de båda Östgötakommunerna Norrköping och Linköping andas  man ut lite grann och kan fortsätta planeringen för sin åtagande i samband med Ostlänken.

Bygga nytt inte renovera

För Norrköpings del fortsätter planerna med en ny station och stadsdelar som förut, då Ostlänken som projekt står på egna ben.

De nya kostnadsberäkningar för höghastighetsjärnväg och uppgradering av Västra och Södra stambanorna innebär sänkta kostnader för höghastighetsbanor och relativt höga kostnader för att rusta upp de gamla stambanorna vilket är ett starkt argument för att bygga nya höghastighetsbanor

Positivt besked

I december 2015 fick Trafikverket i uppdrag av Sverigeförhandlingen att genomföra en översyn av systemkraven samt kostnaderna för höghastighetsjärnvägen. Dessa nya beräkningar har nu redovisats av Trafikverket. I december låg kostnadsberäkningarna på mellan 190 och 320 miljarder kronor. Den siffran har nu reviderats till 230 miljarder kronor plus/minus 30 miljarder. Gällande Södra och Västra stambanorna har beräkningar gjorts för två alternativ. Siffrorna är dock ännu osäkra.

– Det här är ett bra besked för Ostlänken, oavsett vilket alternativ staten till slut landar i. Beskedet från Trafikverket bekräftar den planerade byggstarten i Norrköping 2017. Ostlänken mellan Södertälje och Linköping är tänkt som en del av höghastighetsbanan, men står samtidigt på egna ben och ingår i den nationella planen, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelseordförande.

Utökad arbetsmarknadsregion

Centralt för regionens del är den ökade kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägssystemet – framför allt mellan Norrköping och Linköping samt upp till Stockholm – för bättre pendlingsmöjligheter och en större arbets- och bostadsmarknad.

Centralt för regionens del är den ökade kapaciteten och tillförlitligheten i järnvägssystemet – framför allt mellan Norrköping och Linköping samt upp till Stockholm – för bättre pendlingsmöjligheter och en större arbets- och bostadsmarknad.

– Stambaneanalysen visar att kostnaden inte är noll kronor om man avstår från höghastighetsjärnvägen, det är centralt för att fortsatta diskussioner ska bli mer nyanserade. Det är självklart viktigt för Sveriges och Norrköpings utveckling med bra järnvägssystem, men vi ska överlåta till staten att värdera de ökade investeringskostnaderna som höghastighetsjärnvägen innebär, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef och samordnare för Ostlänken.