Trafikcentral i Norrköping avvecklas

År 2019 kommer det nya gemensamma tågledningssystemet Ntl att införas och Trafikverket går nu ut med att man föreslår att flera trafikcentraler ska avvecklas, bland annat den i Norrköping.

Det är totalt fyra trafikcentraler som kommer att avvecklas medan de fyra i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle blir kvar. Tanken är att man ska avveckla lokalstyrning av järnvägssträckor i och med införandet av Ntl. Man kommer också arbeta för förbättringar på trafikinformationsområdet, förstärkning av den operativa ledningen och fortsatt utveckling av den operativa samverkan.