Tjugo år av hjälp till våldsutsatta

Genom rådgivning, krisbearbetning, stöd och hjälp har socialkontorets verksamhet Frideborg under åren stöttat kvinnor, män och barn som på olika sätt lever med våld. Nu firar man tjugo år, och fortsätter resan med att lyfta våldsproblematiken som en omfattande samhällsfråga.
Sedan drygt tjugo år tillbaka kan den som lever med våld i nära relationer vända sig till Frideborg. När man drog igång verksamheten 1994, var man bland de allra första som tog ett samlat, myndighetsöverskridande, grepp kring mäns våld mot kvinnor. 

Lättare att söka

Sedan dess har Frideborg utvecklats, parallellt med samhället. 
  –  Trots vår ansenliga ålder är vi pigga och hungriga på nya utmaningar. Synen på våld i nära relationer har förändrats. Det går att prata mer öppet om problematiken idag, fler har kunskap och vi tror att det är något lättare att söka hjälp för sina problem, säger Maja Höjer som är enhetschef på Frideborg.

Barnen påverkas 

Efter att man hade arbetat med kvinnor och män i några år började Frideborg ta fasta på att det fanns barn i familjerna de mötte, och att barnen påverkades direkt av att vara vittne till våld. 1999 startades den barn- och ungdomsverksamhet som idag är väletablerad. 2011 drogs Frideborgs skyddade boende igång, en verksamhet med ett tydligt barnperspektiv.
 – Här tog vi under 2014 emot 65 kvinnor med medföljande 26 barn. Samma år deltog cirka två hundra personer i verksamhetens öppna samtal för våldsutsatta, våldsutövare och barn, berättar Maja Höjer.

Tydligt perspektiv

Nu har Frideborg siktet inställt på att utveckla verksamheten och skapa ett ännu tydligare barn- och familjeperspektiv.
 – Vi har en mycket bra verksamhet idag som vi ser fram emot att fortsätta utveckla ännu mer! Vi arbetar på att höja kunskapen om våld i kommunen och vi vill nå ut till fler Norrköpingsbor som vill ha och behöver vårt stöd.

Patrik Ekström