Nära och Kära

Annonsera under Nära & Kära/Bröllopsbilder

Alla har vi samma ingång till liv och samma utgång. Alla upplever vi någon gång både glädje och sorg. Våra familjesidor tillhör de sidor som är mest lästa i tidningen.

Firardags- och bröllopsbilder publiceras gratis i Norrköpings-Magazinet.
Vi måste ha din bild och text senast torsdag kl. 12.00 veckan innan publicering. Bilden ska vara relativt nytagen och bredden på ansiktet måste vara minst 15 mm. Vi förbehåller oss rätten att sortera bort bilder som vi anser nedsättande eller förödmjukande för dem som skall firas. Namn och ortsnamn skall vara med.
Nu får även kortfattat tack till släkt och vänner finnas med i bildtexten utan kostnad.

För Firardags- och bröllopsbilder: Skicka dessa till annons.nm@swepress.se.
Bifoga bild, annonstext (namn, ort, hälsning) samt publiceringsvecka.