• De som är involverade i projektet. Foto: Emma Garzon
  • Åsa Larsson och sonen Arvid besöker ofta familjecentralen i Klockaretorpet. Hon tycker att det är viktigt att kunna få hjälp när barnen är små. Foto: Emma Garzon
  • På familjecentralen i Klockaretorpet ska föräldrar med barn från noll till tre år få stöd. Foto: Emma Garzon

Tidigt föräldrastöd på familjecentral

För en säkrare uppväxt

För att fler barn ska få en trygg uppväxt behövs ett tidigt föräldrastöd. Därför startar ett projekt på familjecentralen i Klockaretorpet där föräldrar med barn från noll till tre år kan få hjälp.

– Forskning visar att det är effektivt att jobba med föräldrastöd. Om vi jobbar med barn i tidig ålder kan vi förebygga att små problem blir stora, säger Ann Henriksson som är verksamhetschef för socialkontorets utförarverksamhet för barn och ungdom.

I september sätter verksamheten igång med en kartläggning. För att hjälpen ska bli så tillgänglig som möjligt är verksamheten gratis och inga journaler kommer att föras, det går att boka tid men personal kommer finnas på plats för dem som bara vill komma förbi. Här finns öppna förskolan, socialtjänsten och barnavårdcentralen som har ett samarbete med barnmorskemottagningen. Man ska även anställa en socialarbetare, förskollärare och projektledare. Projektet väntas beviljas 4,6 miljoner kronor från sociala investeringsfonden.

Kan spridas till fler familjecentraler

– Under åren som vi har jobbat med sociala investeringsfonden så har det rört sig om äldre barn, ibland upp emot 18-20 år. Jag tycker att det är otroligt viktigt att jobba med tidiga insatser. Ju tidigare vi klarar av att identifiera utmaningar, desto tidigare kan vi ge barn och familjer stöd, säger kommunalråd Olle Johansson och tillägger att det resulterar i vinster för både barnen och samhället.

Forskning och uppföljning kommer att ske för att se om projektet är lönsamt, om så är fallet är målet att sprida verksamheten till fler familjecentraler i kommunen.

Knyta kontakter

I Norrköping finns det nio familjecentraler. Dit kommer både mammor och pappor och knyter nya kontakter, något som Åsa Larsson från Norsholm kan intyga. Hon besöker familjecentralen i Klockaretorpet några gånger i veckan för att bland annat vara med i föräldragruppen och gå på babymassage.

– Arvid tycker jättemycket om massagen, säger hon och möter sitt barns nyfikna ögon.

Åsa Larsson tycker att ett tidigt föräldrastöd genom familjecentralen är bra.

– Det är viktigt att kunna få hjälp när barnen är små.