Tänk först - bygg sedan

Tänk till innan det byggs i Söderköpings innerstad. Det är budskapet i en motion som vill att staden ska vara modern och fungera att bo i men ändå bevara sin kulturmiljö och sim medeltida prägel.

– Det är en svår balansgång, påpekar Bernt Schneider, ordförande i Vänsterpartiet i Söderköping och som tillsammans med tre partikamrater lagt motionen.

Han berättar det ständigt pågår diskussioner om hur Söderköping ska utvecklas framöver och då inte minst stadskärnan. Han är orolig över de krafter som vill bygga snabbt och exploatera och efterlyser mer eftertanke i planeringsarbetet.

– Det finns mycket värdefull miljö, både kulturell och medeltida, som det måste tas hänsyn till när det byggs. Samtidigt måste service, framkomlighet och annat fungera så att det går att bo i staden.

Miljötänk

Motionärerna vill att miljötänket är med när stadskärnan formas om och när den kommande förbifarten förändrar staden.

– Vi vill att staden byggs inifrån kärnan och ut och inte tvärtom, säger han.

Motionen är inte tänkt att alstra några konkreta händelser utan vara mer som en väckarklocka.

– Den kan kanske skapa nya processer och bidra till att andra motioner läggs som har anknytning till det här. Det vore också bra om det fick alla nämnder att ha miljön som en punkt i allt man gör, tycker Bernt Schneider.