• Nytt grepp i Norrköping. Foto: Tommy Pettersson

Ta spårvagnen för översikt

I två helger erbjuds Norrköpingsborna att åka spårvagn gratis i ett nytt grepp kommunen tar för att intressera medborgarna för stadsplaneringsfrågor.

Föregående och nu på lördag den 16:e april kommer man som en del i en samrådsprocess för översiktsplan för Norrköpings stad att kunna ta del av två temaföreläsningar som hålls på spårvagnsturer genom staden.

Föredra spåret

Översiktsplanen för staden Norrköping är på samråd under perioden 14 mars till och med 16 maj. Översiktsplanen är en planering för hur staden ska växa och utvecklas attraktivt och hållbart i framtiden.

nu kan intresserade Norrköpingsbor få höra föreläsningar på temat trafik respektive arkitektur, allt ombord på en spårvagn som kör genom stan. Passagerarna får veta mer om platserna som passeras och vad som är viktigt att tänka på när staden växer.

Stadens själ

Tanken är att man ska känna sig delaktig i samrådet och vilja medverka i en dialog och hur man kan påverka och spårvagnarna är en del av stadens själ, därför befinner vi oss på en spårvagn, säger Per Sandler som är projektledare.