• Freddy Alm på Svenska kyrkan gör en insats för att hjälpa EU-migranter i Norrköping. Foto: Matilda Wik, Svenska kyrkan

Svenska kyrkan bidrar med härbärge

Församlingarna inom Svenska kyrkan i Norrköping har under en tid fört samtal om hur man på bästa sätt ska kunna hjälpa de tiggare som sitter utanför butiker i Norrköping. Alla var överens om att något borde göras, men frågan var vad som skulle göras, vem som skulle göra något och hur en eventuell hjälpverksamhet skulle utformas och bekostas.

Thomas Wärfman, kyrkoherde i Norrköpings pastorat, tog kontakt med Norrköpings kommun. Utgångspunkten var att i första hand erbjuda den här gruppen möjlighet att duscha en gång i veckan och i andra hand öppna ett härbärge lite längre fram, när det blivit kallt.

Freddy Alm, församlingspedagog med diakonalt uppdrag i Norrköpings församling, har fått uppdraget att ansvara för duschverksamheten för EU-migranterna.

– De personer som sitter utanför butiker i Norrköping just nu är uteslutande romer från Rumänien och Bulgarien. De har kommit hit för att de vill ha jobb, men det har inte blivit som de tänkt sig och det enda som återstår för dem är att tigga. De vill helst inte vara här över huvud taget, förklarar han.

Att få till stånd dusch- och tvättmöjligheter krävde en lämplig lokal. Freddy Alm berättar att han drömde att han var tillbaka i Matteusgårdens källare, där han spelade bordtennis på 1960-talet. När han vaknade insåg att han att Matteusgården är perfekt för verksamheten. Där finns tvättstuga, stor samlingssal, ett litet kök, dam- och herrdusch och förrådsutrymmen.

Thomas Wärfman godkände projektet och såg till att frigöra medel för verksamheten.

Möjligt tack vare volontärer

Ett samarbete mellan Hela Människan och Norrköpings Pastorat möjliggör att det sedan två månader nu finns möjlighet att duscha, tvätta kläder och få en tallrik soppa i Matteusgården en gång i veckan. På torsdagseftermidddagar är källarlokalen öppen för besök. Där finns också skänkta kläder som delas ut efter behov. Den verksamheten kommer att utökas och kring årsskiftet, när alla formella tillstånd är klara, öppnar ett härbärge med 20 sängar i samma lokal. Avtal har skrivits med Hela Människan, där Norrköpings pastorat går in med personal och Norrköpings kommun med pengar. Härbärget kommer att hålla öppet nattetid.

– Det här är möjligt tack vare de volontärer som ställer upp ideellt och personal från S:t Olofs församling, säger Freddy Alm.

– Men för att arbetsbelastningen inte ska bli för stor tar vi tacksamt emot ytterligare volontärer. Vi kommer att ha sovande volontärer på härbärget och det är öppet varje natt från start. Frukost kommer också att serveras. Nu har vi schemalagt december och januari för att se att vi har bemanning över alla helger. SOS Alarm, Sjukvårdsupplysningen, Räddningstjänsten och Polisen vet om verksamheten och om något skulle hända är hjälp snabbt på plats. Lokalen ligger också bra till, centralt, det är lätt att ta sig hit och det är allmänt ett bra läge. Inte avsides, långt utanför staden, avslutar Freddy Alm.