• Subventionen av preventivmedel för unga kvinnor ska från och med första januari 2014 gälla till och med 25 års ålder. Foto: Kajsa Nilsson

Subventionerat preventivmedel till och med 25 års ålder

Nu kommer ungdomssubventionerat preventivmedel att gälla till och med 25 års ålder. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse tog i mitten av juni beslut om att utfärda en rekommendation om gemensamma regler för subvention av preventivmedel.

Till och med 19 års ålder får unga kvinnor inom Landstinget i Östergötland köpa preventivmedel till den subventionerade summan om 100 kronor per år, någonting som SKL nu anser ska gälla unga kvinnor till och med 25 års ålder. I andra landsting är detta redan tillämpat och snart kommer det att bli verklighet i Östergötland. Syftet med beslutet är att minska antalet ofrivilliga graviditeter och att bidra till en jämlik vård i hela Sverige.

Aktualiserades nu

Landstinget i Östergötland har inte tidigare haft några planer på att utöka subventionen av preventivmedel, det var diskussionen inom SKL som väckte frågan på lokal nivå.

– Vi har inte diskuterat detta tidigare utan det var genom SKL:s styrelses beslut som frågan aktualiserades i Östergötland, säger Fredrik Sjöstrand (M), landstingsråd och hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande.

Påverkar studenter

Beslutet kommer att träda i kraft första januari 2014 och Fredrik Sjöstrand menar att det kommer att påverka hitflyttade.

– Som det är nu får man betala utefter vad landstinget man bor inom har för regelverk. Det gamla systemet är svårhanterligt för apoteken. Alla kvinnor mellan 20 och 25 år som använder preventivmedel kommer att påverkas av beslutet och i Norrköping och Linköping finns många studenter som ingår i den gruppen, säger han.