Styrketräning kan minska vallningar

Professor Mats Hammar har fått ett stort forskningsanslag från Vetenskapsrådet för att genomföra en studie av effekten av styrketräning på övergångsbesvär. Forskarna hoppas att vallningsbesvären ska minska hos deltagarna.

Menopausen beror på minskad östrogenproduktion och leder till symptom som värmevallningar och svettningar, sämre sömn och humör. Tre av fyra kvinnor rapporterar att de har vallningar och de stör ofta sömnen, arbetsförmågan och humöret.

Mats Hammar och hans forskargrupp har först i världen kunnat visa att vallningarna var mindre vanliga hos kvinnor som tränar regelbundet och att besvären också minskat hos kvinnor som börjat träna.

– Vi vill se om träningen minskar antalet och graden av flusher och därmed förbättrar livskvaliteten hos kvinnor med övergångsbesvär. Men vi undersöker också om det inflammatoriska systemet, blodfetter, telomerlängden, serumnivåerna av irisin, mängden brunt fett och muskelstyrka påverkas av träningen, säger Mats Hammar, professor vid Linköpings universitet och överläkare vid kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Dubbel nytta

En kommande studie ska visa om styrketräning är särskilt effektivt för att lindra besvären. Forskarna vill undersöka med magnetkamera om träning ger ökad bildning av brunt fett.

– Det skulle innebära en lägre grad av inflammation och därför minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och cancer. Vårt immunsystem påverkas också av fysisk aktivitet och måttlig fysisk aktivitet minskar troligen inflammation, säger Mats Hammar.

I samband med studien kommer kvinnorna också att intervjuas med syfte att ta reda på vad som stöder respektive motverkar omfattande förändringar av livsstilen. Forskarna tror att vallningar uppstår på grund av instabilitet i temperaturregleringen i hjärnan, möjligen orsakad av minskad endorfinbildning. Endorfinbildningen minskar i sin tur på grund av minskad östrogenproduktion men skulle kunna höjas av regelbunden träning.