• Sofia Jarl, andre vice gruppledare i Barn- och ungdomsnämnden.

Studievägledarna kan flyttas från skolorna

Alliansen och Socialdemokraterna står oeniga i frågan om varifrån yrkes- och studievägledarna bäst kan hjälpa eleverna, på plats i skolan eller alla samlade på en central enhet.

Frågan har diskuterats ett tag och tidigt i våras lät barn- och ungdomsnämnden göra en utredning kring hur likvärdigt systemet med studie- och yrkesvägledare är. Ämnet diskuterades igen under senaste nämndmötet. Sofia Jarl (M) i Barn-och ungdomsnämnden anser att den centralisering av studie- och yrkesledarverksamheten som Socialdemokraterna efterfrågar, skulle missgynna eleverna.

-Det är viktigt att behålla studie- och yrkesvägledarna på skolorna. Då lär de känna eleverna och vet vad de kan, vilket innebär att de kan ge bättre råd till just den studenten, säger hon.

Socialdemokraterna å sin sida anser bland annat att den likvärdighet man tror följer med en central studie- och yrkesledarfunktion, gynnar eleverna bättre. Det håller inte Sofia Jarl med om.

-Ungdomar behöver tidigt bli medvetna om yrkeslivet. Här i Norrköping där ungdomsarbetslösheten är hög är det extra viktigt att man väljer rätt. Det är troligare att man gör om studie- och yrkesvägledarna finns på plats, menar hon.

Therese Ekstrand

therese.ekstrand@norrkopingsmagazinet.se