• Strömparken blev nyligen utsedd till Östergötlands mest framstående arkitekturverk. Foto: Kajsa Nilsson

Strömparken vann pris

Strömparken blev under förra helgen utsedd till Östergötland mest framstående arkitekturverk. Det var under Motala Expo som Östergötlands arkitekturpris 2013 delades ut.

Så snart Strömparken var färdigbyggd under förra året strömmade norrköpingsborna dit. Så till den grad att den man under vinterhalvåret varit tvungen att reparera skadorna där de tre konstgjorda öarna rasat ner och bildat en enda stor ö. En renovering som om något är ett kvitto på att parken är populär bland invånarna.

– Vi är oerhört glada och stolta över att satsningen på en oas mitt i city blev så lyckad och uppskattad, inte bara bland Norrköpingsborna men även bland branschfolk, säger Cecilia Österholm, landskapsarkitekt på tekniska kontoret. Hon hoppas att priset kan bana väg för fler spännande parkprojekt i Norrköping.

Kriterierna för att bli utsedd till Östergötlands med framstående arkitekturverk var att verket ska innefatta husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och/eller fysisk planering. Verket måste dessutom vara färdigställt under de senaste åren.