Strategi ska leda till jobb

Under måndagen fattade kommunfullmäktige beslut om en strategi för att minska arbetslösheten i Norrköping.

Det är en följd av det uppdrag som Kvartetten gav i budgetbeslutet för 2016. Resurser för näringsliv, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning sattes in under vintern av kommunfullmäktige.

Tre vägar att gå

Målet är att minska arbetslösheten genom att få ut fler personer i jobb eller utbildning. Totalt rör det sig om ungefär 500 platser. Inom strategin föreslås en riktlinje med tre huvudpunkter, direkta åtgärder, indirekta åtgärder och kunskapsplattform.

Den första åtgärden handlar om att kommunen vill skapa fler arbetstillfällen i den egna organisationen. Indirekta åtgärder syftar på att kommunen ska jobba för att företag ska få kunskap om Arbetsförmedlingens insatser med subventionerade anställningar. Dessutom ska de arbeta för att fler gymnasieelever ska uppnå minst gymnasieexamen. Kunskapsplattformen innebär att man vill öka kunskapen om vilka arbetsmarknadspolitiska insatser som ger mest effekt samt hur arbetsmarknaden fungerar i Norrköping..