• Större tätorter och landsbygdskommuner har olika förutsättningar när det gäller tillgången till stränder. Foto: Tommy Pettersson

Strandskyddet under kommunernas vingar

Komplicerat regelverk kräver överblick

År 2009 ändrades reglerna för strandskydd och då fick kommunerna ansvaret att hantera undantag från strandskyddsreglerna och länsstyrelserna en mer övervakande och vägledande roll i regionen.
För ett tag sedan besökte strandskyddsdelegationen Östergötland och då fick Länsstyrelsen, region Östergötland och kommunrepresentanter möjligheter att tycka till om strandskyddsreglerna. 
Delegationen träffade representanter från kommuner i inlandet, vid kusten och i skärgården för att ta del av hur tillämpningen av reglerna fungerar.

Känslig fråga

Strandskyddsfrågorna har debatterats länge och under senare år har det utökade strandskyddet väckt upp känslor. När reglerna senast ändrades blev det både lättare och svårare att bygga nära stranden. 
Landshövding Elisabeth Nilsson utvecklade en del synpunkter.
– Det finns till konkreta ändringsbehov som vi för fram, bland annat kring lagstiftningen som berör skydd av små vattendrag men också behov av att göra vissa lättnader för att kunna bygga längs Östersjökusten och i skärgården, för att kunna behålla en levande kust och skärgård, menar Elisabeth Nilsson och fortsätter. –Det är bra att delegationen åker runt i landet och hör efter vad vi som arbetar med dessa lite knepiga myndighetsfrågor i länen tycker. Vi får då också chansen att återkoppla vilka bekymmer och möjligheter vi ser. Regelverket kring strandskyddet är komplicerat och synpunkterna på dagens lagstiftning och tillämpningen av den är många, säger Nilsson lite försiktigt.