• Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg har gjort sitt nu är det Trafikverket och kommunerna som får ta resten. Foto: Tommy Pettersson

Sträckan Järna och vidare söderut

Klappat och klart?

Nu när avtalen mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen om Ostlänken färdigförhandlade efter en längre process och diverse förhandlingsomgångar är klart verkar det som Linköpingsstoppet är undanröjt. Detta har naturligtvis betydelse för Norrköping som redan har klarat av sina förhandlingar.

Den mycket omdiskuterade frågan om var Linköpings station ska ligga verkar därmed också vara ur världen. Utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen genom Linköpings tätort innebär att en station hamnar i så kallat centralt läge mellan Stångån och riksväg 35 inom den befintliga järnvägskorridoren.

Stationsläget klart

Inriktningen i avtalet är att minimera barriäreffekter i de tätbebyggda områdena i kommunen. Att Ostlänken går igenom Linköpings tätort innebär att hela passagen genom Linköping finns med som Linköpingspolitikerna vill ha det och det är en fråga man har diskuterat med Trafikverket om en längre tid. Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) är naturligtvis jättenöjd med avtalet.

– Jag är nöjd att vi nu är klara med avtalen. Ostlänken ger Linköping möjlighet att fortsätta utvecklas och vår arbetsmarknad utvidgas. Det här spelar stor roll för dagens och morgondagens pendlare, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Linköpings åtagande

Regeringen har tidigare beslutat om Ostlänken som en första del av ett nationellt höghastighetssystem. Linköping har därför ett strategiskt läge i utbyggnaden av ett nationellt system av höghastighetsjärnvägar mellan de tre storstäderna. Linköpings åtagande i de aktuella avtalen omfattar 15 300 nya bostäder från 2016 till 2035, vilket innebär ett åtagande om 765 bostäder per år. Staten å sin sida finansierar ett grundutförande av station och järnvägsanläggning.

– Avtalen med Linköpings kommun är ett viktigt steg för utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen. Resultatet av förhandlingarna är bra både för kommunens utveckling och för den nya järnvägen, säger Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg.

320 kilometer i timmen

Avtalen utgår ifrån Ostlänken, Järna – Linköping, som en del av ett system för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö. Höghastighetsjärnvägen planeras för persontåg i upp till 320 kilometer i timmen.

– Avtalen mellan Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen är en viktig milstolpe i att förverkliga Ostlänken och det på ett sätt som är bra för såväl Linköping som de nationella resandebehoven. Härigenom ges goda förutsättningar för ökad tillväxtkraft samtidigt som de som arbetspendlar får glädje av större punktlighet och mer attraktiva restider, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Paul Lindvall (M).